This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Yksilöllisyys

Yksilöllisyys

Hoidon yksilöllisyydessä tehdään kaikille asukkaille/asiakkaille/potilaille omat hoito - ja palvelusuunnitelmat, joita päivitetään säännöllisin väliajoin. Hoitosuunnitelmassa olisi hyvä lukea esimerkiksi asiakkaan hoidon tarve, paljonko tarvitaan, kuinka monta hoitajaa tarvitaan asiakkaan hoitotoimenpiteissä. Hoidon tavoitteet ja toteutus ovat myös tärkeitä asioita, joiden tulisi näkyä hoitosuunnitelmassa.

Hoito- ja palvelusuunnitelman palveluosiossa tulisi olla tietoa mitä palveluita asiakas tarvitsee. Tarvitseeko fysioterapiaa, jumppaa, yhdessäoloa, mitä terveyspalveluita hän käyttää tietyissä tilanteissa ja mistä saa esimerkiksi apuvälineitä arkielämässään.

/MS

Asukkaiden tarpeiden huomioon ottaminen, taustojen huomioon ottaminen ja toimitaan eri asukkaiden kanssa erilailla.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username