This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Hoitajan oikeudet, velvollisuudet ja potilasturva

Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa

Lääkeaineisiin ja niiden annosteluun liittyvä vahinko

Tiina, Laura, Suvi
 
Asukkaalla on insuliinihoitoinen diabetes.Hänelle pistetään 25KY aamuisin. Osastolla on töissä uusi hoitaja ja hän pistääkin asukkaalle vahingossa 50KY insuliinia.

Asukas sai yliannostuksen insuliinia ja siitä hänelle seurasi vakavia oireita, mutta hän ei kuollut siihen (mitä voi pahimmassa tapauksessa käydä).

Hoitajan olisi pitänyt tarkistaa oikea insuliinin määrä huolellisesti ja jos ei ollut siitä varma olisi pitänyt kysyä toisilta hoitajilta, jotka olisivat tienneet asiasta.

Hoitovahinko, muu kuin lääkkeiden annosteluun liittyvä

Mellu, Susanna, Heli
 
Vanhainkodissa asustelevalalla 98vuotiaalla rouvalla on kantapäässä painehaava. Asukasta hoidetaan pääosin vuoteessa.
 
HELI TOROLA MIETI PAINEHAAVAN RISKITEKIJÖITÄ TÄHÄN ALAS!
 
Painehaavojen syntyyn vaikuttavia sisäisiä tekijöitä ovat esimerkiksi alentunut ravitsemustaso, alhainen verenpaine, seerumin alhainen hemoglobini- ja proteiinitaso sekä alentunut tajunnan taso ja tuntopuutokset.
 
Ulkoisia tekijöitä ovat esimerkiksi ihon kosteus, joka voi johtua hikoilusta,
haavaeritteestä tai inkontinenssista, hankaus ja kitka, joka voi aiheuttaa
ihon hankautumista ja rikkoutumista sekä syvemmissä kudoksissa venyttymistä ja verenkiertohäiriöitä. Taustalla voi olla esim. kudosvaurio, palo-
vamma tai turvotus, jotka kaikki voidaan katsoa painehaavariskiä kohottaviksi tekijöiksi.
Painevaurioiden tärkein riskitekijä on liikkumattomuus, jota voi aiheuttaa esimerkiksi liikuntarajoitteisuus ja hypotermia.
1
Likers
kkassu

Infektiovahinko

Elina, Janina, Iida

Hoitaja on hoitamassa potilasta. Ja hänelle tulee huoneessa mieleen, että tarvitsee MRSA potilaalta nostovyön. Hän menee hakemaan sen MRSA huoneesta ja ei huomaa suojautua asian mukaisesti, koska hakee vain nostovyön. Hoitaja menee sen jälkeen takaisin toisen potilaan luo ja alkaa hoitaa häntä. Potilas saa MRSA:n.

1
Likers
kkassu

Tapaturma

 
Tiina, Laura, Suvi
 
Hoitaja on vessattamassa asukasta, joka on pyörätuolissa ja yleensä ottaa jaloilleen. Käy niin, että noustessa pöntöltä, asukkaalta meneekin jalat alta ja hän tippuu lattialle.
1
Likers
kkassu

Salassapito

Mellu, Susanna, Heli
 
Opiskelija ryhmällä on oma facebook ryhmä. Yksi mies puolinen henkilö kertoo missä on työharjoittelussa ja hän on kirjoittanut sinne palstan, jossa on hyvin selkeästi työharjoittelupaikan asukkaista henkilötietoja, esim. nimi ikä yms.
 
HELI KERRO HERKULLISIA YKSITYISKOHTIA TÄHÄN ASIAAN LIITTYEN,JOS KEKSIT.:)
2
Likers
kkassu, tiinak

Kohtelu

Elina, Janina, Iida

Vanhainkodissa kaksi hoitajaa tekee vuodepotilaalle vuodepesuja. He jättävät oven aivan auki. Käytävällä kävelee vieraita ja näkevät potilaan ilman minkään laista suojaa.

1
Likers
kkassu

Vanhustyön näkökulmasta, mikä tahansa edellisistä

Satu voit vailoita edellisistä aihealuuen ja teet kyseisen esimerkin nimenomaan vanhustyön näkökulmasta.

Kuvaa esimerkki kyseiseen aihealueeseen liittyvistä mahdollisesta vahingoista tai potilaan oikeuksia loukkaavasta hoitajan toiminnasta, joka voisi johtaa yhteydenottoon potilasasiamieheen. Tapaus voi olla todellinen tai keksitty, kuitenkin niin, ettei kukaan yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa esimerkistä. Älkää siis käyttäkö hoitolaitoksen nimeä eikä mitään oikeita potilaan tunnisteita kuten ikää tai asuinkuntaa. Jos kyseessä on todellinen tapaus, vaihtakaa kaikki tällaiset tunnisteet.

HOITOVAHINKO

Satu

Hoitaja on menossa hakemaan Pirkko mummua päivälevolta syömään, Pirkkoa on yleensä kaksihoitajaa ollut valimistelemassa nostamiseen kun häntä nostetaan nosturilla eikä pysty kävelemään yhtään. Hoitaja menee yksin nostamaan mummua eikä käytä nosturia, nostaessa mummua sängyltä seisomaan mummu kaatuu ja satuttaa itsensä.

Tilanne oltaisiin voitu välttää jos Pirkko mummua olisi hoitanut kyseisessä tilanteessa kaksin ja jos mummua olisi nostettu nosturilla.

 

 

1
Likers
kkassu

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

tästä se alkaa:)
anonymous   (25.09.2018 15:28)
  Reply

Pian joululomalle! Jee
kkassu   (20.12.2013 11:58)
  Reply
2
Likers
Suviv, tiinak