This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Tavallisimpia sairauksia sairastavien hoitotyö

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

  • tarkkailla, ylläpitää ja edistää asiakkaan tai potilaan elintoimintoja sekä hoitaa eri sairauksia sairastavia asiakkaita tai potilaita
  • auttaa ja tukea asiakkaiden tai potilaiden itsenäistä selviytymistä päivittäisistätoiminnoista
  • toteuttaa lääkehoitoa
  • ohjata asiakasta tai potilasta ja hänen läheisiään lääkehoidossa ja ravitsemuksessa

Sairastunutta askarruttavia kysymyksiä

Mitä sairastunut haluaa tietää? Mikä hänen mieltään askarruttaa?

Linkkejä

http://www.tohtori.fi/?page=0185265

Lääketieteen sanasto

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username