This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Aivoinfarktipotilaan hoitotyö

Aivoinfarktin saanut

Yleistä

Aivoinfarkti

Aivoinfarkti on sairaus, jossa äkillisesti tukkeutuneen valtimon alueella aivokudos jää ilman verenkiertoa ja happea. Tämän seurauksena paikallinen osa aivokudoksesta menee pysyvään kuolioon. Usein tukkeuma johtuu veri hyytymästä ahtautuneessa valtimossa, mutta voi aiheutua myös esimerkiksi sydämestä tai kaulavaltimosta tulleesta hyytymästä.

Syyt

Aivohalvauksen yleisin syy on aivovaltimon veritulppa. Sen syynä on yleensä valtimoiden kovettumatauti eli ateroskleroosi, sama tauti joka aiheuttaa sepelvaltimotautia. Noin neljännes aivoinfarkteista syntyy sydämestä lähtöisin olevasta verihyytymästä eli emboliasta. Tällöin verihyytymä kulkeutuu veren mukana valtimoita pitkin kunnes kiilautuu johonkin aivovaltimon haaraan. Yleisin syy emboliaan on sydämen rytmihäiriö eteisvärinä ( flimmeri).

Altistavat tekijät

Sydän- ja aivoinfarktilla on yhteiset riskitekijät, joista tärkeimmät ovat

 • tupakointi
 • suurentunut veren kolesterolipitoisuus
 • kohonnut verenpaine
 • Sokeritauti
 • ylipaino

Elintavat

Elämäntavoilla voi vähentää huomattavasti aivohalvauksen vaaraa. Käytännössä se merkitsee kohonneen verenpaineen hoitoa, kohonneen kolesteroliarvon alentamista, tupakoitsijoilla tupakoinnin lopettamista, painon hallintaa ja riittävää liikuntaa.

Ilmaantuvuus Suomessa

Aivohalvaukseen sairastuu Suomessa noin 14 000 henkeä vuosittain. Heistä neljäsosa on työikäisiä. Suomessa aivoverenkiertohäiriöt ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy sepelvaltimotaudin, syöpien ja dementian jälkeen. Vuosittain niihin kuolee n. 1800 miestä ja 2600 naista.

Aivoinfarkti tapauksista yli puolet ilmaantuu 75- vuotiailla, missä ikäryhmässä enemmistönä ovat naiset.

 

1
Likers
NinaEskola

Aivoverenkiertohäiriökohtaus

Oireet

 • Toispuoleinen jalan tai käden voimattomuus ja tunnottomuus.
 • Vaikeutunut puhe- ja näkökyky.
 • Huimaus, pahoinvointi, nielemisvaikeudet ja päänsärky.
 • Tajunnan tason muutokset
 • Toispuolinen tunnottomuus

Diagnosointi

 • pyydetään asiakasta esim. avaamaan silmänsä, nostamaan käsiään, yritetään saada asiakas vastaamaan kysymyksiin eli miten hän reagoi asioihin.
  Näillä katsotaan onko asiakkaalla puhehäiriötä, yläraajan hemipareesia tai kasvohalvaus.

   
 • huomioidaan altistavia taustatekijöitä esim. kohonnut verenpaine, tupakointi, alkoholin tai huumeiden käyttö

Ensiapu

 • Ensiavussa potilas viedään suoraan pään tietokonetomografiaan, jonka tuloksen perusteella voidaan nähdä onko kyse vuodosta tai mahdollisesta infarktista
 • Vuoto näkyy kuvassa välittömästi, infarkti ei välttämättä näy alkuvaiheessa selkeästi
 • Mahdollisuus liuotushoitoon ratkaistaan välittömästi ja liuotus on mahdollinen, jos oireiden alkamisesta on alle 4,5 tuntia ja potilas täyttää liuotuskelpoisuuden kriteerit
 • Liuotus tehdään ensiavussa, jonka jälkeen potilas siirtyy stroke unit hoitoon
 • Ne potilaat, joita ei voida liuottaa siirtyvät valvontaosastolle tai suoraan 
  aivoverenkiertohäiriöiden akuuttihoitoon vuodeosastolle
 • Ensiavussa potilaalta otetaan verikokeita ja thorax-kuva (rintakehän röntgenkuva)

 

 

http://www.superliitto.fi/datafiles/userfiles/File/ruotsi_materiaali/Studiedagar/Super_luento.pdf

http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50051.pdf

http://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/aivoverenkierron-hairiot

Sairauden oireet

Oireet

 • halvausoireet: toispuoleinen käden tai jalan voimattomuus ja tunnottomuus
 • Suupielen roikkuminen
 • puhehäiriö
 • näköhäiriö
 • tasapainohäiriö
1
Likers
NinaEskola

Sairauden diagnosointi ja kriteerit

Diagnosointi ja kriteerit

1. O-UKG (sydämen rakenteellinen tutkimus ruokatorven kautta) eli selvitetään mahdolliset sydänperäiset syyt.

2. Kaulasuonten ultraäänitutkimus

3. Tarvittaessa uusi TT tai magneettikuvaus.

1
Likers
NinaEskola

Sairauden vaikutus toimintakykyyn

Aivoinfarktin vaikutus toimintakykyyn on yksilöllistä. Toiset kuntoutuu paremmin ja toisille voi jäädä pysyviä vaurioita.

Esimerkiksi henkilö, joka on saanut aivoinfarktin ja siitä seurannut hemiplegia eli toispuolihalvaus vaikuttaa toimintakykyyn. Koska vartalon toinen puoli on heikko tai kokonaan halvaantunut jolla ei pysty tekemään mitään.

HT

 

Vaikutusta toimintakykyyn voisi laajemmin tarkastella. Eli tästä voivat jatkaa muut, joiden omilla asukkailla on ollut aivoinfarkteja

Hoitotyön auttamiskeinot

 • Kuvaa tähän kyseisen sairauden hoitotyönauttamiskeinot:
  • Ruokavalio, ravitsemusneuvonta
   • Mitä sairaus vaikuttaa ravitsemukseen tai mitä ravitsemus vaikuttaa sairauteen ja sen hoitoon
   • Toimintakyvystä riippuen ruokavaliolla ei ole muuta erityistä, paitsi jos pureminen ja nieleminen on hankalaa annetaan tällöin soseutettua/ hienonnettua ruokaa.
  • KUNTOUTUS

  • Kuntoutumisen tavoitteena on päästä mahdollisimman lähelle sitä toimintakykyä, mikä oli ennen sairastumista. Aivoverenkiertohäiriön seurauksena on usein pitkäaikaisia tai pysyviä oireita. Kuntoutumisen tavoitteena on silloin myös uusien tai korvaavien toimintamallien löytäminen.

   Kuntoutus jakaantuu eri vaiheisiin, jotka riippuvat esimerkiksi häiriöiden laadusta, vaikeusasteesta, paranemistekijöistä ja psyykkisistä tekijöistä.

  • Puheen ja kielellisten häiriöiden kuntoutus
  • Toimintaterapia
  • Neuropsykologinen tutkimus ja kuntoutus
  • Fysioterapia
  • Kuntoutumista edistävä hoitotyö
 • APUVÄLINEET

 • Liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineet
 • Kommunikoinnin apuvälineet
 • Puhevammaisen tulkkauspalvelu
1
Likers
NinaEskola

Lääketieteen auttamiskeinot

 • Kuvaa tähän kyseisen sairauden lääkehoito
  • Mahdolliset haittavaikutukset
  • Marevan Forte 5 mg Marevania käytetään ehkäisemään veritulppia sekä veritulppien hoidossa. Marevan vaikuttaa vähentämällä veren luonnollista hyytymistaipumusta. Sitä käytetään sydämen eteisvärinän yhteydessä ehkäisemään veritukosten syntymistä, sydäninfarktin jälkihoidossa ehkäisemään veritukosten syntymistä tai uusiutumista. Mahdolliset haittavaikutukset: Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä): Lievät verenvuodot (nenä- tai ienverenvuodot, mustelmat), myös virtsan verisyys, mustat tai veriset ulosteet, runsas tai pitkittynyt kuukautisvuoto tai muu verenvuoto. Pahoinvointi, oksentelu, ripuli.

  • Primaspan 100 mg Primaspan-enterotabletit sisältävät asetyylisalisyylihappoa. Asetyylisalisyylihappoa käytetään kipu-, särky- ja kuumelääkkeenä sekä lievittämään tulehduskipuun liittyvää turvotusta. Asetyylisalisyylihapon on todettu jo pienempinä annoksina vaikuttavan myös veren hyytymisominaisuuksiin ja ehkäisevän veritulppien syntymistä mm. sydämen ja aivojen verisuoniin. Mahdolliset haittavaikutukset: Mahalaukun ärsytys ja verenvuoto mahan limakalvolta ovat tavallisten asetyylisalisyyli-happovalmisteiden yleisiä haittavaikutuksia, ja pitkäaikaisessa käytössä seurauksena saattaa olla mahahaava.

  • Ormox 20 mg Ormox on sydänlääke. Ormoxin vaikuttava aine, isosorbidimononitraatti, on orgaaninen nitraatti, joka laajentaa verisuonia. Se vähentää sydämen työtä ja hapenkulutusta ja lisää sydänlihaksen hapensaantia. Ormoxia käytetään rintakipukohtausten (angina pectoris) ehkäisyyn sepelvaltimotaudissa. Mahdolliset haittavaikutukset: päänsärky, huimaus, tihentynyt syketiheys, matala verenpaine,pahoinvointi, oksentelu

  • Bisoprolol Actavis 5 mg Bisoprololi kuuluu beetasalpaajiksi kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään.  Ne suojaavat sydäntä vähentämällä siihen kohdistuvaa rasitusta. Sydämen työmäärä vähenee ja tällöin verenpaine alenee. Bisoprololifumaraattia käytetään rasitusrintakivun (angina pectoris) ja kohonneen verenpaineen (hypertensio) hoitoon.  Mahdolliset haittavaikutukset: pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus, pyörrytys tai huimaus seisomaan noustessa, unihäiriöt.

 • Millä muilla lääketieteellisillä toimenpiteillä ja menetelmillä sairautta hoidetaan:
 • Nykyään mahdollisuuksien mukaan osalle potilaista annetaan aivoinfarktin liuotushoitoa.
 • Potilaan halvausoireiden, muiden sairauksien ja kotilääkkeiden sekä kuvauslöydöksen perusteella ratkaistaan soveltuuko hän liuotushoitoon.

/ HT

1
Likers
NinaEskola

Afasia ( aivolähtöinen puhehäiriö)

Afasia merkitsee vaikeutta ymmärtää ja tuottaa puhuttua tai kirjoitettua kieltä. Syynä on aivojen vaurio, yleensä vasemman aivopuoliskon alueella. Afasian yleisin syy on aivoverenkiertohöiriö ( aivoverenvuoto ja aivoinfarkti)

Oireet                                                                                                                Afasia voi ilmetä eri tavoilla. Puhe voi olla sujuvaa, mutta sanojen löytämisessä on vaikeuksia. Puhuminen voi olla myös työlästä ja hidasta, jolloin puheen ymmärtäminen on yleensä paremmin säilynyt. Puhe voi olla myös vuolasta, mutta sisältää runsaasti outoja tai vääristyneitä sanoja. Tällöin afasia- potilaan puheen ymmärtämisessä on usein huomattavia vaikeuksia.

Vaikeusaste vaihtelee huomattavasta puhe- ja ymmärtämisvaikeudesta tilaan, jossa kaikki kielelliset toiminnot ovat huomattavasti vaikeutuneet. On huomattava, että puhehäiriöstä huolimatta älykkyys ja ajattelu saattavat olla normaalit.

Aivohalvauksiin liittyvät muut aivojen toiminnan häiriöt

 • Aiheuttavat usein samanaikaisesti muitakin oireita, joita ovat esim:
 • Muistiongelmat
 • Häiriöt hahmottamisessa
 • Halvausoireet
 • Häiriöt puhe- elinten (kurkunpään äänihuulet) toiminnoissa voi entisestään hankaloittaa puheen tuottamista.                           

Hoito ja kuntoutus

 • Kuntoutuksen toteuttaa koulutettu puheterapeutti
 • Puhe- ja ymmärtämiskyky toipuu osittain, joskus myös täysin
 • Lopullinen toipuminen riippuu afasian aiheuttaneen tilan vaikeusasteesta
 • Vaikeasti puhevammaisella on vammaispalvelulain mukaan oikeus tulkkipalveluun

Riskitekijät

 • IKÄ: Jokainen ikävuosi suurentaa riskiä miehillä 9 % ja naisilla 10 %
 • MIES SUKUPUOLI
 • PERINNÖLLISET TEKIJÄT
 • VAIHDEVUOSIEN ILMAANTUMINEN
 • YLIPAINO
 • TYYPIN 2- DIABETES
 • TUPAKOINTI JA ALKOHOLI
 • KORKEA VEREN KOLESTEROLIPITOISUUS

Ehkäisy                                                                                                               Afasiaa johtuu udein aivoverenkiertohäiriöstä eli aivoinfarktista ja vuodosta. Tätä voidaan ehkäistä samoilla toimenpiteillä kuin aivohalvauksia.

/ HT

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hoitotyön tarpeita: Siirtymisissä avustaminen esim. pyörätuolista sänkyyn, pukeutumisessa ja peseytymisessä avustaminen, ruokailu tilanteet, virikkeellisyys

Voimavaroja: Perhe+koira, tuttu ympäristö
ElinaK   (20.10.2013 21:58)
  Reply

Hoitotyön tarpeita: Pukemisessa avustaminen, parranajo, kävely, peseytyminen ja lukeminen..

Voimavaroja: Vaimo, lapset, oma koti, koira ja hoitohenkillökunta.
lauraa   (19.10.2013 19:35)
  Reply

Hoitotyön tarpeita: Pukemisessa avustaminen, seisomaan nousu, parranajo, juominen, pyörätuoli ja kotiin päästyään rollaattori.

Voimavaroja: Vaimo, lapset, koira, hoitajat ja lääkäri.
Heli   (10.10.2013 16:14)
  Reply

Hoitotyön tarpeita: Parranajo, juominen, pukeminen, kävely

Voimavaroja: Lapset, vaimo, hoitajat, koti, lemmikit
Suviv   (09.10.2013 17:35)
  Reply

Hoitotyön tarpeita: Pukeutuminen, juominen, lehden lukeminen, seisomaan nousu, kävely, peseytyminen, parranajo

Voimavaroja: Vaimo, lapset, koira, koti, tutut esineet ja asiat
tiinak   (08.10.2013 11:29)
  Reply

Hoitotyön tarpeita: Alussa lääkärin tekemä toimintakyvyn testi vesipulloon puhaltaminen->keuhkotesti. Pukeminen, juominen, vuorovaikutuksen ylläpito, ajan tasalla pysyminen (lehden luku.) Seisomaan nousu,kävelyssä auttaminen. Kotikäynnillä käytti pyörätuolia, kotiuduttuaan kokonaan sairaalasta käyttää rollaattoria.

Voimavaroja: Vaimo, lapset, lääkärit, koti, lemmikki, vaimon tallentama musiikki.
mellu_94   (06.10.2013 20:40)
  Reply

Voimavaroja videolla ainakin näkyy vaimo, hoitajat, lapset, koti ja eläimet :)
kkassu   (05.10.2013 16:46)
  Reply

Katsokaa video ja miettikää, millaisia hoitotyöntarpeita Timolla ja hänen perheellään on entä millaisia voimavaroja videolla näkyy.
NinaEskola NinaEskola   (24.09.2013 10:21)
  Reply