This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Hoito- ja palvelusuunnitelma

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • laatia asiakaslähtöisen asiakkaan tai potilaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa edistävän kirjallisen suunnitelman työryhmän jäsenenä

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

neurologisen potilaan hoito
anonymous   (26.01.2024 14:48)
  Reply

miten lähihoitajaohjaat ja tuet murrosikäistä sairautensa hoidossa
anonymous   (11.03.2015 09:58)
  Reply