This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Eturauhasen syöpää sairastavan hoitotyö

Yleistä

Sairauden synty, altistavat tekijät, ympäristö, elintavat, perinnöllisyys, sukupuolen vaikutus sairastuvuuteen, sairauden yleisyys ja ilmaantuvuus

Sairauden oireet

Sairauden diagnosointi ja kriteerit

Sairauden vaikutus toimintakykyyn

Hoitotyön auttamiskeinot

Kuvaa tähän kyseisen sairauden hoitotyönauttamiskeinot:

Ruokavalio, ravitsemusneuvonta

Mitä sairaus vaikuttaa ravitsemukseen tai mitä ravitsemus vaikuttaa sairauteen ja sen hoitoon

Kuntoutus, sekä fysioterapeutin antama että hoitajien toteuttama. Fyysisen lisäksi myös psyykkinen ja sosiaalinen

Mahdolliset ihon hoidot, jalkojen hoidot, haavojen hoito tms.

Ohjaaminen ja opettaminen

Muu hoitotyön toiminta

Lääketieteen auttamiskeinot

Kuvaa tähän kyseisen sairauden lääkehoito

Mahdolliset haittavaikutukset

Millä muilla lääketieteellisillä toimenpiteillä ja menetelmillä sairautta hoidetaan

Mitä tehtiin sairauden akuuttivaiheessa entä myöhemmin

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username