This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus hoitotyössä tarkoittaa sitä että hoitaja on tietoinen asukkaiden oikeuksista.  Lisäksi hän edistää asukkaiden hyvinvointia.

  • Tasapuolinen kohtelu
  • Hoitaja on tietoinen asukkaiden oikeuksista
  • Edistää asiakkaan hyvinvointia

Oikeudenmukaisuudessa tasapuolinen kohtelu ja että hoitaja on tietoinen asukkaiden oikeuksista

Lähihoitaja hoitaa yhteiskunnan hänelle antamaa tehtävää ja on tietoinen asiakkaiden ja potilaiden oikeuksista. Hän edistää asiakkaiden ja potilaiden hyvinvointia. Lähihoitaja puolustaa asiakkaan ja potilaan oikeuksia ja tarpeiden täyttämistä niin pitkälle kuin se käytettävissä olevien voimavarojen mukaan on mahdollista

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username