This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Verenpainetautipotilaan hoitotyö

Verenpainetauti

Verenpainetauti on yksi suurimmista kansanterveysongelmista. Arvioidaan, että noin 1,5 miljoonalla suomalaisella on kohonnut verenpaine.Verenpaine on silloin koholla, kun yläpaine on 140 ja alapaine 90 tai korkeampi. Kun verenpaine on koholla, se vahingoittaa ja rasittaa valtimoita ja sydäntä, joka taas aiheuttaa aivohalvauksia sekä sydäninfarkteja.

 

Yleensä kohonneen verenpaineen syynä ovat elintavat, mutta syy voi olla myös perinnöllinen.

Syitä joihin itse voi vaikuttaa:

 • Liikunnan vähäisyys

 • Stressi

 • Alkoholin runsas käyttö

 • Tupakointi

 • Lakritsituotteiden runsas käyttö

 • Tulehduskipulääkkeiden runsas käyttö

 • Hormonien käyttö

 • Suolan runsas käyttö

 • Lihavuus

Noin viisi prosentti kohonneesta verenpaineesta johtuu jostain muusta sairaudesta, esim. munuaissairaudesta.

Verenpainetauti voidaan vain todeta mittaamalla verenpaine. Jotta verenpainetauti diagnoosi saadaan, tarvitaan vähintään neljältä eri päivältä tehdyt mittaukset. Sen lisäksi tehdään laboratoriotutkimuksia, jotta saadaan selville voiko kohonneen verenpaineen syynä olla jokin muu sairaus.

Jos pelkkä itsehoito ei auta laskemaan verenpainetta, tarvitaan lääkehoitoa. Verenpainelääkkeitä on erilaisia, niiden valintaan vaikuttavat ikä sekä muut sairaudet. Lääkkeitä verenpainetautiin on nesteenpoistolääkkeet (diureetit), Beetasalpaajat, ACE- estäjät, angiotensiinireseptorin salpaajat, Kalsiumkanavan salpaajat.Lääkkeet eivät paranna tautia, vaan laskevat verenpainetta, jolloin riski sairastua muihin verenpaineen aiheuttamiin saurauksiin pienenee.

Jos verenpaine on kohonnut hyvin paljon eli yläpaine on yli 200 ja alapaine yli 130, voi tuntua päänsärkyä tai huimausta. Muuten kohonnutta verenpainettaei yleensä tunne.

 

Lähteet: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00034

 

 

1
Likers
NinaEskola

Sairauden oireet

Sairauden diagnosointi ja kriteerit

Sairauden vaikutus toimintakykyyn

Hoitotyön auttamiskeinot

 • Kuvaa tähän kyseisen sairauden hoitotyönauttamiskeinot:
  • Ruokavalio, ravitsemusneuvonta
   • Mitä sairaus vaikuttaa ravitsemukseen tai mitä ravitsemus vaikuttaa sairauteen ja sen hoitoon
  • Kuntoutus, sekä fysioterapeutin antama että hoitajien toteuttama. Fyysisen lisäksi myös psyykkinen ja sosiaalinen
  • Mahdolliset ihon hoidot, jalkojen hoidot, haavojen hoito tms.
  • Ohjaaminen ja opettaminen

Muu hoitotyön toiminta

Lääketieteen auttamiskeinot

Amlodipin 5mg 1x1 päivässä kello 8

- Vaikuttava aine amlodipiini

- Lääkettä käytetään alentamaan kohonnutta verenpainetta ja ehkäisemään sepelvaltimotautiin liittyvää rintakipua eli angina pectorista

- Yleisimmät haittavaikutukset ovat nilkkojen turvotus. Hoidon alussa etenkin voi esiintyä päänsärkyä tai kasvojen kuumotusta. Muita haittavaikutuksia on väsymys, huimaus, voimattomuus, sydämen tykytys ja erilaiset vatsaoireet.

Bisoprolol 5mg 1x1 päivässä kello 8

- Kuuluu ns. selektiivisten beetasalpaajien ryhmään.

- Käytetään verenpainelääkkeenä ja se ehkäisee angina pectorista.

- Yleensä hyvin siedetty. Hoidon alussa etenkin voi ilmetä mm. väsymystä, uupumusta, huimausta ja päänsärkyä. Myös erilaisia vatsaoireita.

Millä muilla lääketieteellisillä toimenpiteillä ja menetelmillä sairautta hoidetaan

Mitä tehtiin sairauden akuuttivaiheessa entä myöhemmin

1
Likers
NinaEskola

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username