This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Ikääntyneiden sekavuusoireyhtymä

Hyperaktiivisuus/hypoaktiivisuus, vanhuksilla hypoaktiivisuus yleisempi.

Huolehdittava hyvästä perushoidosta, nesteytyksestä, ravinnosta ja lämmöstä.

Vaikea tunnistaa, luokitellaan usein muistisairaudesta ja psyykkisestä häiriöstä johtuvaksi.

Sekavuuden voi laukaista mikä tahansa elimistön tasapainoa sekoittava sairaus, joka on tärkeää diaknosoida ja hoitaa.

Altistavina tekijöinä korkea ikä ja rakenteelliset aivosairaudet, muut sairaudet, monilääkitys, leikkaushoidot, aistiärsykkeiden puute tai runsaus.

Mitä vanhempi, heikompi tai sairaampi vanhus on, sitä pienempi asia riittää laukaisemaan sekavuuden.
Kehittyy nopeasti, tuntien tai vuorokausien aikana.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username