This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Hoito- ja huolenpitotyötä ohjaavat säädökset

Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa

Lait ja asetukset §§§§-  More boring, mutta vielä tärkeämpää!

 
Potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvät lait:
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaavia lakeja
 
Asiakirjoihin ja salassapitoon liittyviä lakeja
 

 


 

 

Erikoissairaanhoitolaki

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

mitä laki säätää kunnan tai kuntayhtymän velvollisuudeksi terveydenhuollon toteuttamisesta ja sisällöstä?
anonymous   (18.11.2019 18:25)
  Reply