This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Susanna ja Tiina

Alzheimerintautia sairastavan ravitsemus

Opinnäytetyön sisällysluettelo

  1. Mikä on alzheimer?
  2. Miten alzheimer vaikuttaa ravitsemukseen?
  3. Miten ravitsemus voi vaikuttaa alzheimeriin?
  4. Minkälaista ravintoa?
  5. Kotona asuvan alzheimer-potilaan ravitsemus
  6. Ruokailuperinteiden kunnioittaminen alzheimeria sairastavalla

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username