This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Vastuullisuus

  • Ottaa vastuun mitä tekee työpäivän aikana

Vastuullisuudessa hoitaja on vastuussa kaikesta mitä hän tekee ja myös lääkkeitä antaessa tietää minkä lääkkeen antaa ja mihin se vaikuttaa

Vastuullisuus hoitotyössä tarkoittaa sitä, että hoitaja on vastuussa kaikesta mitä hän tekee. Esimerkiksi, kun lääkkeitä annetaan asukkaalle pitää hoitajan tietää minkä lääkkeen antaa ja mihin se vaikuttaa.  Jos asukkaalla pitää hoitaa jokin haava se tulee hoitaa niin kuin se on sovittu. Hoitajan vastuulla on myös hoitaa hänen työvuoronsa tehtävät ja huomioida että ne tulee tehdyksi.

Lähihoitaja huolehtii oman ammattitaitonsa ylläpitämisestä. Hän vastaa työryhmän
jäsenenä omasta työstään ensisijaisesti asiakkaalle ja potilaalle. Lähihoitajan tulee omal-
ta osaltaan huolehtia, että asiakasta ja potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen

kanssaan. Vastuullisuudessa keskeisenä on myös salassapitovelvollisuus

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username