This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Päivittäisen toimintakyvyn tukeminen

Fyysisen toimintakyvyn tukeminen

 • Mieti, mitä ovat normaalit vanhenemismuutokset, jotka vaikuttavat päivittäiseen toimintaan
 • Mieti, miten olemassa olevien voimavarojen tukeminen lisää ikääntyneen ihmisen arjen ja elämisen mielekkyyttä
 • Miten toimintakykyä voidaan arvioida? Tutustu toimintakyvyn arvioinnin mittareihin, kohdassa Toimintakyvyn arviointi. Käytä niitä, mieti niiden avulla tavoitteita hoitotyölle.
 • Havainnoi / haastattele, millaisia haasteita ikääntyneen päivittäiseen toimintakykyyn liittyy - haastattele hoitajia, etsi kirjallisuudesta vinkkejä, miten näissä tilanteisa olisi hyvä toimia

Liikkuminen voimavarana

Liikkuminen

 

Normaalit vanhenemismuutokset, jotka vaikuttavat liikkumiseen

 • Luusto rappeutuu ja haurastuu joka vaikuttaa liikkumiseen yksin, apuvälineitten käyttöön ja ravinnon tärkeys korostuu
 • Tasapaino heikkenee jolloin liikkumiskyky muuttuu ja alenee ei voi välttämättä liikkua itsenäisesti
 • Näön heikentyminen vaikuttaa esim. kaupassa käyntiin eli hankalampi hoitaa arjen askareita ja omia asioita koska näkö heikentyy
 • Kuulon heikentyminen vaikuttaa esim. asioitten hoitamiseen ja ihmisten kanssa kanssakäymiseen ei välttämättä pysty itse hoitamaan tärkeitän asioitaan
 • Hengityselimistön toiminta heikkenee joka vaikuttaa päivittäiseen liikkumiseen niin kotona kuin kodin ulkopuolella, kun hengityselimistön toiminta heikkenee vanha ihminen hengästyy nopeammin ja tarvitsee enemmän lepoa tekiessään
 • Lihaksiston toiminta muuttuu iän lisääntyessä ja rasvan määrä kehossa kasvaa joka saattaa aiheuttaa ylipainoa josta voi seurata sepelvaltimotautia tai sydämenvajaatoimintaa
 • Verenkiertoelimistön toiminta heikkenee iän noustessa eli siis ääreisverenkierto heikkenee eikä sydän jaksa pumpata yhtä nopeasti kuin ennen, verenkiertoelimistön toiminnan heikkeneminen vaikuttaa liikuntaan siten että liikkuminen on hitaampaa, täytyy levätä enemmän ja pukea lämpimästi vaatetta pääälle.

Vanhuksen liikkuminen

Viestiminen voimavarana

 

Viestiminen

Normaalit vanhenemismuutokset, jotka vaikuttavat viestimiseen

 • Kuulon heikkeneminen
 • Näön heikkeneminen
 • Suun motoriikan muutokset
 • Havaintotoimintojen heikkeneminen
 • Tarkkuuden huononeminen

Syöminen ja juominen voimavarana

 

Syöminen ja juominen

Normaalit vanhenemismuutokset, jotka vaikuttavat syömiseen ja juomiseen

 • Limakalvojen kuivuminen
 • Makuaistin heikkeneminen
 • Suun motoriikan muutokset
 • Hampaissa tapahtuvat muutokset
 • Ikenien kuivuminen
 • Ruokatorven liikkeiden hidastuminen
 • Hajuaistin heikkeneminen
 • Suolen toiminnan hidastuminen

Vanhuksen ruokailu

Nukkuminen ja uni voimavarana

Nukkuminen

Normaalit vanhenemismuutokset, jotka vaikuttavat Nukkumiseen ja uneen

 •  

Erittäminen voimavarana

Erittäminen

Normaalit vanhenemismuutokset, jotka vaikuttavat erittämiseen

 • Lihakset heikkenevät jolloin esim. pidättämiskyky heikkenee joka johtaa siihen että  tarvitsee ehkä enmmän ohjausta vessassa käynnissä
 • Munuaisten toimintakyky vaikuttaa erittämiskykyyn, munuaisten toiminta säätelee esim virtsan määrää

Puhtaus ja pukeutuminen voimavarana

Puhtaus ja pukeutuminen

Normaalit vanhenemismuutokset, jotka vaikuttavat puhatuteen ja pukeutumiseen

 • Asentohallinnan heikkeneminen, pukeutuminen toimintona vaikeutuu
 • Kuuman ja kylmän sietokyky heikkenee

Psyykkisen toimintakyvyn tukeminen

 

Normaalit vanhenemismuutokset, jotka vaikuttavat syömiseen ja juomiseen

 •  

Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username