This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Skitsofreniapotilaan hoitotyö

Yleistä skitsofreniasta

Skitsofrenia eli jakomielitauti on yleensä nuorella aikuisiällä alkava vakava psykiatrinen sairaus. Se on yleisin psykooseiksi eli mielisairauksiksi luokitelluista sairaustiloista. Skitsofreniaa sairastavalle ovat ominaisia harhaluulot ja aistiharhat sekä usein myös tunneilmaisujen poikkeavuus tai latistuminen.

 

Miehet sairastuvat skitsofreniaan yleensä 20–28 vuoden iässä, naiset keskimäärin muutamaa vuotta vanhempina. Skitsofrenia voi kuitenkin alkaa jo lapsena tai murrosiässä, joskus harvemmin myös keski-iässä.

 

 

Tehtävä 7.2.2014

VIdeoita keskustelun pohjaksi

Keskusteluja skitsofreniasta

Katso Alician tarina

Elämää skitsofrenian vieressä

Kun sairaus uusiutuu

 

Kirjoittakaa kukin videoiden pohjalta muistiin panot siitä, millainen sairaus skitsofrenia on, millaisia ajatuksia se sinussa herättää . Täydentäkää yhdessä muistiinpanojenne pohjalta kohta sairauden vaikutus toimintakykyyn ja laatikaa skitsofreniapotilaan hyvän hoidon julistus.

Sairauden oireet

 • Aistiharhat eli hallusinaatiot
 • Harhaluulot eli deluusiot
 • Vainoharhaisuus
 • erilaiset ajatusten rakenteen ja puheen häiriöt
 • Ajatustoiminnan häiriöt
 • keskushermoston toiminnan häiriöt eli neuropsykologisia vaikeuksia
 • Tavallisimpia näistä neuropsykologisista häiriöistä ovat vaikeudet keskittymisen ja tarkkaavaisuuden ylläpitämisessä, lyhytkestoisessa muistissa, tiedon vastaanottamisessa ja käsittelyssä sekä päätöksen teossa

Sairauden diagnosointi ja kriteerit

Skitsofrenian määritelmä on, että henkilöllä on ilmennyt vähintään kuukauden ajan ainakin kaksi sairaudelle ominaisesta viidestä oiretyypistä:

 1. harhaluulot
 2. aistiharhat
 3. hajanainen puhe (esimerkiksi toistuva selvä puheen syrjähtely tai epäyhtenäisyys)
 4. pahasti hajanainen tai outo käytös tai selvämotorinen jäykkyys tai kiihtyneisyys (katatonia)
 5. niin kutsutut negatiiviset eli puutosoireet (tunneilmaisujen selvä latistuminen, puheen selvä köyhtyminen tai tahdottomuus).

Sairauden vaikutus toimintakykyyn

- Masennus, väsymys ja haluttomuus

- Aistiharhat; Kuulo, näköharhat

- Harhaluulot

- Keskittymis vaikeudet

- Itsetuhoiset ajatukset

- Itseinho

- Aikaansaamattomuus ja oma-aloitteellisyyden heikentyminen

- Tunne "palasina olemisesta"

- Jatkuva selittämätön paha olo ja poishaluaminen

- Kun yksi sairastuu, koko perhe sairastuu

- Sairaus aiheuttaa fyysisiä oireita, mutta myös lääkitys saattaa aiheuttaa niitä esim. Metabolinen oireyhtymä

 

Hoitotyön auttamiskeinot

Kuvaa tähän kyseisen sairauden hoitotyönauttamiskeinot:

 • Ruokavalio, ravitsemusneuvonta
  • Mitä sairaus vaikuttaa ravitsemukseen tai mitä ravitsemus vaikuttaa sairauteen ja sen hoitoon
 • Kuntoutus, sekä fysioterapeutin antama että hoitajien toteuttama. Fyysisen lisäksi myös psyykkinen ja sosiaalinen
 • Mahdolliset ihon hoidot, jalkojen hoidot, haavojen hoito tms.
 • Ohjaaminen ja opettaminen

Muu hoitotyön toiminta

Lääketieteen auttamiskeinot

Tavallisimmat antipsykoottiset lääkkeet

Perinteiset antipsykootit

Fentiatsiinit

 

Tioksantiinit

 

Butyrofenonit

 

Bentsamidit

 

Uuden polven antipsykootit

Risperidoni

 

 

Levozin 50 mg & 100mg (levomepromatsiini)= Lääkettä käytetään pääasiassa psykiatristen sairauksien sekä myös lievempien psyykkisten oireiden hoitoon. Lääkkeellä voidaan hoitaa mm. jakomielitautia eli skitsofreniaa sekä muista syistä johtuvaa mielen rauhattomuutta, sekavuutta ja kiihtymystä. Etenkin hoidon alkuvaiheessa verenpaine voi madaltua, jolloin etenkin makuulta tai istualta pystyyn noustessa saattaa huimata. Lääke voi väsyttää ja unettaa, mitkä vaikutukset voivat olla toivottaviakin.

Absenor 500mg (valproiinihappo)= kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon. Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat vapina ja pahoinvointi. Joskus voi esiintyä myös verisolujen muutoksia, painon nousua, liike- ja muistihäiriöitä, päänsärkyä, uneliaisuutta, huimausta, mahavaivoja, sekavuutta tai keskittymisvaikeuksia

Serenase 4mg (Haloperidoli)= Lääkettä käytetään erilaisten psykiatristen sairauksien hoitoon, etenkin kun niihin liittyy kiihtyneisyyttä ja tuskaisuutta. Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat ahdistuneisuus, unettomuus, päänsärky ja liikehäiriöt. Joskus voi esiintyä myös masentuneisuutta, uneliaisuutta, vapinaa, huimausta, ummetusta, suun kuivumista tai painon muutoksia.

Quetiapin mylan 300mg & 200mg (Ketiapiini)= Skitsofrenian tai kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä esiintyvien maniavaiheiden hoito. Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat huimaus, uneliaisuus ja päänsärky

 

 • Kuvaa tähän kyseisen sairauden lääkehoito
  • Mahdolliset haittavaikutukset
 • Millä muilla lääketieteellisillä toimenpiteillä ja menetelmillä sairautta hoidetaan
 • Mitä tehtiin sairauden akuuttivaiheessa entä myöhemmin

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username