This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Flimmeri = FA

Yleistä

KROONINEN FLIMMERI       

 • Eteisvärinä eli sydämen rytmihäiriö. Lääketieteellinen diagnoosi on fibrilaatio atriorum, mutta lääkeslangissa sitä sanotaan flimmeriksi.

 

Sydämen rytmihäiriössä sydämen eteiset eivät supistu säännöllisesti, vaan eri kohdat supistelevat eri tahdissa eli värisevät. Eteisvärinässä sydämen pumppausteho heikkenee, mutta sen hidastuessa taloudelliseksi se ei paljoa haittaa tavallista liikuntaa eikä muutakaan elämää.

 

Syitä kroonisen flimmerin syntyyn: Noin neljäsosalla eteisvärinäpotilaista sydämestä ei löydy mitään muuta vikaa, kuin eteisten värinää.

Useimmiten kroonisen flimmerin taustalla on jonkinasteinen sydänsairaus tai riskitekijä. Taustalla oleva sairaus on usein korkeaan verenpaineeseen, läppävikaan, sepelvaltimotautiin tai sydäninfraktiin liittyvä laajentunut sydän. Runsas alkoholinkäyttö voi aiheuttaa tervesydämmiselle eteisvärinäkohtauksen. Joskustaustalla voi olla kilpirauhasen vajaatoiminta tai joskus eteisvärinä voi olla perinnöllistä.

Krooninen flimmeri syntyy paikallisesti tiheään toistuvien lisälyöntien vaikutuksesta tai usean järjestämättömän kiertoaktiivitatiorintaman kiertäessä säännöttömästi eteiskudoksessa.

Kroonisen flimmerin eli eteisvärinän merkittävin altistava tekijä on ikä. Muita altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi: kohonnut verenpaine, sydämen systolinen vajaatoiminta, sydämen läppäviat ja sepelvaltimotauti.

 

Kroonista flimmeriä yleensä esiintyy alle 60 vuotiailla hyvin harvoin noin. 0.4%, mutta se yleistyy nopeasti iän myötä niin, että yli 75- vuotiaista yli 10% sairastaa flimmeriä. Flimmeriä ilmaantuu vuodessa 0.1%:lle alle 40- vuotiaista ja 80- vuotiaista jopa 2%:lle.

1
Likers
NinaEskola

Sairauden oireet

Kroonisen flimmerin oireet vaihtelevat suuresti. Jotkut eivät lainkaan huomaa rytmin epäsäännöllisyyttä, vaan rytmihäiriö todetaan lääkärissä sattumalta.

 

Useimmat kroonisen flimmerin saaneista tuntevat rinnassaa epätavallista sykettä. Eteisvärinän alku on yleensä hyvin tiheä tällöin oireena ilmaantuu ahdistavaa oloa, huimauksen tunnetta ja suorituskyvyn heikkenemistä. Eteisvärinää voi olla kohtauksittain, jolloin se on useasti hyvin nopeaa ja häiritsevää. Etesivärinän jatkuessa pitkään sydänrytmi hidastuu tai sitä hidastetaan ja näin oireet vähenevät.

 

Eteisvörinän pelätyin seuraus on, että sydämen värisevään vasempaan eteiseen muodostuu verihyytymiä. Hyytymät lähtevät eteisestä helposti liikkeelle ja kulkeutuvat veren mukana pahimmassa tapauksessa aivovaltimoihin, tämän seurauksena voi tulla aivohalvaus. Ilman verenohennushoitoa sadasta viisi eteisvärinäpotilasta saisi vuoden aikana aivoverenkiertohäiriön.

1
Likers
NinaEskola

Sairauden diagnosointi ja kriteerit

Voidaan diagnosoida 12-kanavaisella sydänfilmillä eli EKG:llä. Sydänfilmillä pyritään tunnistamaan sydämessä poikkeavat rytmit. On myös mahdollista suorittaa sydämen elektrofysiologinen tutkimus, jolla saadaan selville sydämen rytmihäiriöiden aiheuttamat rakenteet.

 

12-KANAVAINEN SYDÄNFILMI:

12-kanavansta puolet mittaa sähköimpulsseja raajoihin ja puolet rintaan.

Sydämen toimintaa rekisteröi eripuolilta  elektrodin eli ”lätkät”.

Sydänkäyrän muotoon vaikuttaa lätkien sijainti. Lätkien paikat on stadordoitu hyvin tarkkaan käyrän muodon vaikutuksen takia.

 

Sydänfilmin tulokset; jos EKG on normaali nauhassa lukee teksti ”normal sinus-rhytm.”Jos EKG ei ole normaali kone antaa erilaisia diagnoosiehdotuksia. EKG:n tuloksen tulkitsee itse lääkäri.

 

ELEKTROFYSIOLOGINEN TUTKIMUS:

Tehdään häiriömekanismin selvittämiseksi ja hoidon suunnittelemiseksi.

Tutkimuksessa selvitetään sydämen rytmihäiriöiden aiheuttamat rakenteet.

Toimenpiteessä ohuet katetrit laitetaan sydämeen yleensä nivustaipeesta reisilaskimon kautta.

Rytmihäiriön syyn selvittämiseksi voi olla tarpeen laboratoriokokeet, sydämen ultraäänikuvaus, tai sepelvaltimoiden varjoainekuvaus-> angiografia.

1
Likers
NinaEskola

Sairauden vaikutus toimintakykyyn

Eteisvärinä heikentää sydämen pumppaustehoa, jolloin ihminen väsyy ja hengästyy liikkuessaan entistä herkemmin. Jossairastava on muutenkin hyvin vähän aktiivinen liikkuja, siihen ei ole otettu mitään erillistä huomiota.

Myös epäsäännöllinen syke voi olla syynä hengästymiselle

 

 

 

Toimintakyvyn ylläpitoon liittyen hoitajan olisi edellytettävä esim.muistisairaan hoidossa, tekemällä erilaisia virikkeitä muistin virkistämiseksi ja muistin säilyttämiseksi.

Esim. muistelotuokio,jossa soitettaisiin asukkaan nuoruuden aikaista musiikkia ja näytettäisiin erilaisia valokuvia, perheestä, vanhoista työtavoista ja erilaisista paikoista yms.Musiikin soiton ja valokuvan näyttämisen jälkeen voisi kysyä asukkaalta/asukkailta mitä tietystä kuvasta tulee mieleen. Tärkeää olisi myös kuunnella asukkaan tarinoita ja pitää vuorovaikutusta yllä.

Lisäksi toimintakyvyn ylläpidossa olisi tärkeää, että hoitaja tekisi työnsä kiireettä ja antaisi asukkaan itse omatoimisesti esim.pukea,riisua, syödä, kävellä yms. Jotta omatoimisuus säilyisi mahdollisimman pitkään.

Jos asukkaalle on suunniteltu esim.kuntoutusohjelma, jossa lukee "istumaannousuja ainakin 10 kertaa sängyn vierellä niin olisi myös hyvä toteuttaa sitä.

Hoitajan on myös tärkeää muistaa kehua asukasta, kun hän jollakin tavalla onnistuu tekemisessään, jotta asukkaalle jäisi hyvä onnistumisen tunne.

 

/MS

 Suomen Sydänliitto RY

1
Likers
NinaEskola

Hoitotyön auttamiskeinot

 

Omalla asiakkaallani ei ole minkäänlaisia rajoituksia syömisissään,mutta hänellä on hyla-ruokavalio.

Yleisesti kroonista flimmeriä sairastavan olisi tärkeää välttää tyydyttyneitä rasvahappoja, koska ne ovat verenkiertoelimistölle hyvin haitallisia.Merkittävimpiä tyydyttyneiden rasvojen läheitä ovat naudan-ja sianliha.

Eläinperäiset levitteet, maito-ja juustotuotteet,erilaiset paistamisessa käytettävät rasvat sekä leikkeleet ja leivoinnaisten sisältämät kovat rasvat sisältävät myös tyydyttyneitä rasvahappoja.

Terveellistä olisi syödä rasvaisia kaloja, kuten lohta,silakkaa,makrillia, koska ne sisältävät tyydyttymättömiä rasvahappoja.

Lisäksi runsaasti kuitua sisältävät puurot, kunnon kasvikset ja hedelmät olisivat myös suotavaa syötävää, koska nämä kaikki ovat sydänystävällisiä sydän-javerisuonitauti potilaille ja erityisesti kroonisia sairauksia sairastaville.

/MS

 

 

 

 

Verenohennuslääkettä eli Marevania käyttävän asiakkaan tulisi:

 • Syödä monipuolisesti ja säännöllisesti  
 • Syödä ruokia, jotka sisältävät runsaasti kasviksia, hedelmiä ja marjoja
 • sekä runsaskuituisia viljavalmisteita
 • kohtuullisesti kasvisöljypohjaisia rasvoja
 • harkitusti suolaa
 • välttää kahvia
 • greippi- ja karpalomehua ei suositella käytettäväksi
 • K- vitamiinin tasainen saanti
  • Kuntoutus, sekä fysioterapeutin antama että hoitajien toteuttama. Fyysisen lisäksi myös psyykkinen ja sosiaalinen
  • Mahdolliset ihon hoidot, jalkojen hoidot, haavojen hoito tms.
  • Ohjaaminen ja opettaminen
  • Muu hoitotyön toiminta
1
Likers
NinaEskola

Lääketieteen auttamiskeinot

Verenohennushoito eli antikoagulaatio-hoito

Marevan forte ->tabletti

-> sisältää 5,0mg varfariininatriumia eli vaikuttavaa ainetta.Tabletin väri vaihtelee vahvuuden mukaan.

-> Marevania käytetään laskimotukosten ja keuhkoembolisaatioiden hoito/estohoitoon, sydäninfarktin estämiseen. Marevan on myös estohoito eteisvärinän tai sydämen läppäsairauksien sekä keinoläppäpotilailla.

Marevanin vaikuttavalla aineella on myöskin haittavaikutuksensa flimmeriä sairastavalle.Vaikuttava aine lisää osteoporoosisten murtumien riskiä,tätä ilmaantuu enimmäkseen miehillä.

/MS

1
Likers
NinaEskola

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username