This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Munuaisten vajaatoimintapotilaan hoitotyö

Yleistä

Munuaisten vajaatoiminnassa veri ei puhdistu kunnolla kuona-aineista eikä nestettä poistu riittävästi kehosta.

Jos munuaisten vajaatoiminta  on pitkäaikaista ja hitaasti kehittyvää se voi kertoa sitä ,että munuaisten toiminta heikkenee tai loppuu kokonaan tehokkaasta hoidosta huolimatta.

Tavallisimmin syy munuaisten vajaatoiminnan syntyyn?

 -  2. tyypin diabetes http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00563

-  Munuaisten monirakkulataudista.

- Verisuonten- ja munuaistentulehdustaudit.

- Hoitamaton verenpainetauti.

- Verisuonten kalkkeutuminen.

- Synnynnäinen anatominen häiriö virtsankulussa.

- Miehillä eturauhasen suurentuminen.

- Myyräkuumeen jälkeinen akuutti munuaisten vajaatoiminta.

 

 

 

Sairauden oireet

Vajaatoiminta on usein oireetonta tai vähäoireista. Varsinkin silloin kun tila kehittyy hitaaasti.

 Kohonnut kreatiiniarvo verinäytteessä kertoo yleensä paljon munuaissairauden kehityksestä.

Sairauden diagnosointi ja kriteerit

Esim. työterveystarkastuksessa voidaan havaita munuaisten vajaatoiminta sattumalta ,jos ja kun virtsasta löytyy valkuiaisia tai punasoluja.

Virtsan kemiallinen seulonta liuskatestillä

http://virtsatestit.fi/param.html

 

Kohonnut kreatiiniarvo verinäytteessä kertoo yleensä paljon munuaissairauden kehityksestä.

KREATINIINIARVO

Normaaliarvo: miehellä on 60-100mikromoolia/litrassa, naisella on 50-90mikromoolia/litrassa.

Kreatiniiniarvolla tutkitaan munuaisten vajaatoimintaa mittaamalla verestä aineita, jotka erittyvät munuaisten kautta pois. Erittymisen ollessa munuaistaudin takia häiriintynyt, aineen määrä veressä suurenee.

Sairauden vaikutus toimintakykyyn

Munuaisen vajaatoimintaa sairastavan työssäkäynti ei niinkään ole kiellettyä, mutta kaikki riippuu itse potilaan jaksamisesta. Joillakin potilailla dialyysihoidot voivat tehdä jaksamisen työssäkäymiseen hyvin raskaaksi.Myös potilaan luonne dialyysihoitojen aikana voi vaikuttaa työkykyyn.

Hoitotyön auttamiskeinot

Yksilöllisesti etenevä, riippuen siitä ,kuinka munuaiset ovat vaurioituneet. Munuaisten toiminnasta on jäljellä viidesosa, voi elää vielä ihan normaalia elämää.

Sairauden edetessä ainoana hoitona on dialyysihoito.

DIALYYSIHOITO

Hoidolla hoidetaan yleensä vaikeita munuaisen vajaatoiminnan sairauksia., dialyysihoito korvaa osittainsa omien munuaisten toimintaa.

Dialyysihoitoa voidaan tehdä veriteitse, hemodialyysinä tai vatsakalvodialyysinä käyttämällä potilaan omaa vatsakalvoa. Tämä hoitomuoto valitaan yksilöllisesti.

http://www.musili.fi/sairaudet_ja_elinsiirrot/munuaissairaudet/dialyysihoito

HEMODIALYYSI

Dialyysikoneella tutkitaan veriteitse tapahtuvaa veren puhdistumista kuona-aineista ja ylimääräisestä nesteestä.

Dialyysikoneen pumppun tarkoitus on kierrättää potilaan verta flitterin, dialysaattorin läpi.Dialysaattori on jaettu kahteen osaan,joiden väklissä on puoliläpäisevä  kalvo. Kalvon toisella puolella kulkee veri ja toisella puolella ulkoneste.

Liikunta
Munuaispotilaan hyvän hoidon kriteerit

Vanhuksilla kuivuminen saattaa johtaa äkilliseen munuaisten hetkittäiseen vajaatoimintaan, siksi on tärkeää huolehtia vanhusten riittävästä nesteensaannista. Vanhus joka elää yksin ja pystyy huoelhtimaan itsestään ei välttämättä tarvitse paljonkaan ohjausta neste tasapainon säilyttämisessä, mutta taas vanhus joka on esim. vuodepotilas tai dementoitunut.

Dialyysipotilaan ohjaus. Potilaasi haluaa tietää, voiko liikunnan ja ravitsemuksen avulla tukea munuaisten toimintaa ja parantaa elämän laatua. Jos niin miten? Entä voiko matkustaa normaalisti? Miten ohjaat seksuaalisuuteen liittyen.

Hemodialyysissa lihassolut katoavat ja rasituksen kestäminen heikkenee. Säännöllinen kestävyysharjoittelu parantaa hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa, lihasvoimaa ja fyysistä kuntoa. Vatsakalvodialyysissä dialyysinesteestä mukana imeytyy elimistöön sokeria, joka lisää lihomisriskiä ja voi muuttaa elimistön rasva-arvoja. Liikunta auttaa ehkäisemään painon nousua. Dialyysineste venyttää vatsaonteloa, mikä voi aiheuttaa pignotusta vatsanalueella. Tämä voi aiheuttaa selkäkipuja. Vatsa- ja selkälihasten vahvistaminen tärkeää. Voi harrastaa kohtuullisesti kuormittavia liikuntalajeja. Sellaiset urheilulajit on kiellettyjä, joissa voi tulla vatsaan iskuja. Raskaita yli 10 kilon nosoja ei saisi tehdä, Vatsan alueeseen kohdistuvia voimakkaita liikeitä tulee välttää.

Painonhallinta on tärkeää, koska energiatarve voi olla vähentynyt. Sairaus ei sinänsä muuta energiantarvetta. Ylipaino lisää sydän- ja verisuonitautien riskejä, jotka ovat yhten riskitekijänä munuaisten vajaatoimintaan ja voivat täten pahentaa. Selkeä ylipaino voi olla vatsakalvodialyysin esteenä. Munuaisen siirtolistalle pääsyä voi nopeuttaa laihduttamalla, koska elinsiirtoa ei voida tehdä erittäin ylipainoisille potilaille.

Keinoja:

  • Säännöllinen ateriarytmi ja kohtuulliset ateriakoot
  • Ravitsemus

Munuaisten vajaatoimintapotilas voi edelleen matkustaa, mutta matkoja pitää ennakoida ja valmistella etukäteen. Dialyysinesteitä yms. pitää varata matkalle mukaan. Välineet pitää varata matkalle mukaan hyvissä ajoin. Joskus hemodialyysi voidaan toteuttaa mtkakohteessa, mutta sen valmistelu on käynnistettävä hyvissä ajoin.

Lääkitys ja henkinen rasitus voivat aiheuttaa erektiohäiriötä ja häiriöitä siemensyöksyssä. Erektoihäisriöhin saatavista lääkkeistä voi potilasta ohjata keskustelemaan lääkärin kanssa. Naisilla lääkkeet saattavat aiheuttaa limakalvomuutokisa ja emättiminen kosteusongelmia. Limakalvovaurioiden ehkäisyyn voi yhdynnässä käyttää liukastevalmisteita, joita saa apteekista. Asiasta on hyvä jutella lääkärin kanssa. Muutokset ulkoisessa olemuksessa: Esim. lihasheikkous, käsien vapinaa, nesteen keräytyminen elimistöön, turvotukset kasvoissa ja kehossa. Hyljinnän estolääkitys saattaa aiheuttaa karvoituksne lisääntymistä. Dialyysihoito vaikuttaa seksuaalisuuteen hyvin yksilöllisesti. Dialyysihoidot voivat aiheutta väsymystä. Seksuaalisuuteen liittyvistä asioista kannattaa keskustella avoimesti puolison kanssa. Haluttomuus on hyvin tyypillistä.

http://www.kyllaelinluovutukselle.fi/

 

Lääketieteen auttamiskeinot

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nix01907

Lue linkistä Munuaisen vajaatoiminnan lääkehoidosta.

/MS

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username