This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen

Asiakasväkivallan hallinta hoitotyössä

Katso videot, tutustu aineistoon ja selvitä:
- Miten hoitaja omalla toiminnallaan voi ehkäistä väkivaltatilanteita hoitotyössä?
- Miten hoitajan tulee toimia mahdollisessa väkivaltatilanteessa?
- Miten tulee toimia väkivaltatilanteen jälkeen?
- Miten työnantaja varmistaa työntekijöiden turvallisuuden? Millaisia keinoja tähän on käytettävisä?

ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI, SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI, ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

Potilaiden väkivallan hallinta Taysin aikuispsykiatrian vastuualueellahttp://www.youtube.com/watch?v=Q_3pvbrXb3s

http://www.youtube.com/watch?v=HtP79JZT5mc

 

Lisäaineistoa

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle, Ennakoi väkivaltaa työssä

Savonia ammattikorkeakoulu

http://ennakoivakivaltaa.savonia.fi/tiedostot/Ennakoi_vakivaltaa.pdf


Haasteellisesti käyttäytyvän dementoituneen hoitoympäristö

https://www.sairaanhoitajaliitto.fi/ammatilliset_urapalvelut/julkaisut/sairaanhoitaja-lehti/1_2008/muut_artikkelit/haasteellisesti_kayttaytyvan_dem/


 

AVEKKI-toimintatapamalli

Oppilaan käsikirja Savonia ammattikorkeakoulu

http://portal.savonia.fi/pdf/julkaisutoiminta/AVEKKI-toimintatapamalli_Oppilaan_kasikirja.pdf


HAASTAVASTI JA AGGRESSIIVISESTI KÄYTTÄYTYVÄN ASIAKKAAN KOHTAAMINEN MARIA-KATARIINAN TALOSSA

Jenni Sainio

Opinnäytetyö, Helmikuu 2011

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU, Sosiaaliala


AGGRESSIIVISESTI KÄYTTÄYTYVÄN POTILAAN KOHTAAMINEN MIELEN-TERVEYSHOITOTYÖSSÄ VUOROVAIKUTUKSELLISIN KEINOIN

Johanna Honkilahti, Tanja Valikainen

Opinnäytetyö, Marraskuu 2012

Hoitotyön koulutusohjelma,Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, Tampereen ammattikorkeakoulu

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/50112/Honkilahti_Johanna_Valikainen_Tanja.pdf?sequence=2

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username