This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Ammatillinen ohjaaminen

keskeiset sisällöt

20.9.2013 teemapaja:

ohjaus ja ohjaustaidot, aktiivinen kuunteleminen, haastattelun taito, ohjauksen lähtökohtia, ohjauksen vaiheet, tavoitteellinen työskentely, tiedottamisen, neuvonnan ja ohjaamisen eroja ja yhtäläisyyksiä, hyvän ohjaajan ominaisuuksia, ohjaajan tehtävät

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username