This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Sydän- ja verisuonisairauksien hoitotyö

Sydän- ja verisuonitautipotilaan tarkkailu ja ohjaaminen

Krooninen eteisvärinä,verenpainetauti, sepelvaltimotauti ja korkea kolesteroli. Miten liittyvät toisiinsa, mitentarkkaillaan entä miten hoidetaan hoitotyönkeinoin entä lääkehoito?

Sisältöalue

Tavallisimmat tähän littyviä sairauksia ovat esimerkiksi; sepelvaltimotauti(valtimoiden ahtautuminen), sydämen vajaatoiminta ja aivoverenkiertohäiriöt.

Sydän  - ja verisuonitautien riskejä on monenlaisia. Alla lueteltuna muutama niistä:

- perinnölliset tekijät

- ravinnon rasvapitoisuus

- korkea kolesteroli

Erityiset riskitekijät ovat; LDL- kolesterolipitoisuus ja tupakointi.

Vuonna 2010 tähän sairauteen liittyviä kohtauksia oli kaikissa ikäluokissa 22 000. Tästä määrästä puolet kohtauksen saanneita oli miehiä. 4237 työikäistä suomalaista sairastui samana vuonna infrakti,- ja sepelvaltimotautiin. Noin neljäsosa viidestä oli miehiä.

Sepelvaltimotauti ilmenee useasti sydänlihaksen kuoliona,sydäninfarktina tai rasitusrintakipuna.. Ateroskleroosi eli valtimon seinämien kovettuminen on yleisin syy sepelvaltimoiden heikkenemiseen. Tutkimusten mukaan kliinisesti sairastuneella ihmisellä ensimmäisenä oireena voi olla äkkikuolema.

Tupakointi, ruoan runsas rasvapitoisuus sekä verenpaine ovat riskejä sepelvaltimotaudin syntymiselle.

1960- luvulla Suomessa oli ennätysmäärä sepelvaltimotauteihin kuolleita. Suurin osa oli miehiä.Vuoteen 2000 mennessä miesten kuolleisuus pieneni neljänneksellä.Vuonna 2010, 12 232 ihmistä kuoli tähän sairauteen, 50% oli miehiä.Sinä vuonna kuoli työikäisiä miehiä 84% n 1450 ihmisestä.Lääkitystä varten saatavaa erityiskorvausta haki jopa 18 000 ihmistä.Tällä hetkellä suomalaisia kuolee 12 00 vuodessa sepelvaltimotautiin.

Sairastuvuuden vähentymisestä huolimatta on pelättävissä, että tulevaisuus tuo mukanaan lisää vanhuksia, jotka voivat sairastua.

Sydämen vajaatoiminnan yleisimpiä syitä ovat sepelvaltimotauti ja verenpainetauti. Harvinaisiksi syiksi on luokiteltu synnynnäiset sydänviat, sydämen läppäviat sekä sydänlihas sairaudet.

Erityislääkitysoikeus 1980- luvulla oli noin 200 000 ihmisellä, vuonna 2010 43 000 ihmisellä.

Aivoverenkiertohäiriä eli aivovaltimoverenkierron pysyvä tai tilapäinen heikkeneminen tai aivoverenvuorto. Näistä yleensä johtuu sairauteen liittyvä aivotoimintahäiriö johon taas kuuluu tajunnan heikkeneminen tai aivoverenvuoto.

Yleisimmät syyt vajaatoimintaan on samat kuin muissakin sydän - ja verenkiertohäiriöissä eli tupakointi, korkea kolesteroli, veren kolesterolipitoisuus.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username