This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Muistisairauksia sairastavan potilaaan hoitotyö

Tavallisimmat muistisairaudet Suomessa

-Yleisimmät/tavallisimmat muistisairaudet

Alzheimerin tauti, lewyn kappale dementia, vaskulaarinen dementia

Suomessa yleisempiä muistisairauksia ovat alzaimerin tauti (noin 70 000 suomalaista sairataa alzheimerin tautia), lewyn kappale dementia on toiseksi yleisin dementia alzheimerin taudin jälkeen ( suomessa on tuhansia lewyn kappale tautia sairastavia ihmisiä)

 

Muistisairautta voi ennaltaehkäistä diasarja

 

Muistisairauksien riskitesti

 

Muistisairauden diagnosointi ja kriteerit

Tutkimukset muistihäiriöstä voi käynnistää lääkäri. Lääkäri pyrkii ensimmäiseksi haastattelemalla tai kysymällä omaisilta selvittämään muistihäiriön laajuuden ja haittaavuuden. Yleensä myös käytetään jotain testiä, esim. Mini- Mental State Examination eli MMSE:tä.

Lääkäri arvioi viittaako testin tulos muistisairauteen, esim. masennus voi aiheuttaa muistihäiriön. Jos muistihäiriö todetaan otetaan yleensä verikokeita. Jos muistihäiriön syy ei selviä, tehdään tarkempia tutkimuksia, kuten aivojen kuvantaminen ( tietokonekuvaus tai magneettikuvaus).
 

Muistisairauden vaikutus toimintakykyyn (psyyk, fyys, sos)

Kirjoittakaa tähän yleensä muistisairaudesta... Eli mitä vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn, huomioiden psyyk, fyys. sos.

 

Akzheimerin tautia sairastavan ja alkoholidementiaa sairastavan hoidon erityispiirteet kirjoitetaan alasivuille. Eli tähän pääsivulle se, mikä on yhteistä muistisairauksille ja alasivuille se, miten ne eroavat toisistaan ja mikä on tyypillistä juuri tietylle sairaudelle.

   

trivial pursuit

Muistisairaus-kysymykset

1.Miten älyllistä toimintakykyä voidaan arvioida?
Mini Mental State Examination-testi (MMSE)

2.Mikä on yleisin muistisairaus?
Alzheimerin tauti

3. Mitä lääkärin tekemässä tutkimuksessa selvitetään?
Potilaan kliininen tila, älyllinen toimintakyky, kyky selvitä päivittäisistä asioista, mieliala sekä sosiaalinen tilanne

4. Liittyykö Alzheimerin tautiin usein masennus?
Kyllä

5. Mitä Alzheimerin tautiin liittyviä käytösoireita on?
Harhaluuloisuus, levottomuus, vaeltelu ja uni-valverytmin häiriö

6. Mikä on vaskulaarinen dementia?
Verisuoniperäinen dementia, johtuu aivojen pienistä ja usein lukuisista aivoinfarkteista

 7. Mitä ovat vaskulaarisen dementian oireet?
Yleinen hitaus, jähmeys, puheen puuroutuminen ja kävelyvaikeudet

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username