This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Potilaan ohjaaminen tutkimuksiin

Tutkimukset ovat usein keskeinen osa potilaan sairauden diagnosointia, hoidon suunnittelua ja seurantaan. Hoitajan antama ohjaus valmistaa potilasta tutkimuksii, jotta saadaan luotettava tutkimustulos.

Tutkimuksia ovat mm.

  • Kuvantaminen
  • Laboratoriotutkimukset
  • Biosähköiset mittaukset
  • Paineen mittaaukset
  • Tilavuus ja virtausmittaukset
  • Kaasuanalyysit

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username