This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Masennuspotilaan hoitotyö

Yleistä masennuksesta

Masennus eli depressio on mielialahäiriöiden ryhmään kuuluva psykiatrinen sairaus. Masennus usein häiritsee sosiaalista kanssakäymistä ja alentaa elämänlaatua. Masennus ei koskaan ole sairastuneen omaa syytä eikä välttämättä kenenkään tai minkään yksittäisen tekijän aiheuttama. Masennus alkaa yleensä niin, että mieliala laskee, kaikki asiat lakkaavat kiinnostamasta ja masentuneesta tulee piittaamaton. Alkuvaiheisiin voi liittyä itsetunnon huonontuminen ja itsensä väheksyminen kaikessa. Alakuloisuus voi syventyä aina vakavaan, hengenvaaralliseen psykokoottiseen masennukseen saakka.

Masennuksen synnylle on erilaisia riskitekijöitä:

- Yleisempi naisilla

-  Taustalla aiempi masennus

- Oheissairaudet

- Perinnöllisyys

- Yksin jääminen/ Sosiaalisen tuen puute

- Taloudelliset vaikeudet

-  Alkoholin liiallinen käyttö

- Synnytyksen jälkeinen aika

Masennusta usein laukaisevana tekijänä pidetään mm.  läheisen kuolemaan tai menetykseen liittyvä surematon suru, itsetuntoa ja hyvinvointia uhkaava muutos elämässä, parisuhteeseen tai työsuhteisiin liittyvä ristiriita tai sosiaalinen eristäytytyminen muista. Myös erinäiset sairaudet voivat laukaista masennuksen. Näitä sairauksia ovat mm. sepelvaltimotauti, syöpä ja kilpirauhasen toimintahäiriöt.

Masennus on varsin yleinen sairaus, sillä arviolta noin 5–6 % suomalaisista kärsii masennuksesta.

 

Videoita keskustelun teemaksi

Masennuksesta kansantauti _yle elävä arkisto

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/masennuksesta_kansantauti_53559.html#media=53567

 

Dokumentti nuorten masennuksesta

http://www.youtube.com/watch?v=b0fyidHC6GM

Tehtävät 7.2.2014

Videoita keskustelun teemaksi

Masennuksesta kansantauti _yle elävä arkisto

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/masennuksesta_kansantauti_53559.html#media=53567

 

Dokumentti nuorten masennuksesta

http://www.youtube.com/watch?v=b0fyidHC6GM

 

Kirjoita muistiinpanot videoiden pohjalta. Millainne sairaus masennus on, mitä ajatuksia se sinussa herättää. Täydentäkää muistiinpanojennne pohjalta kohta Sairauden vaikutus toimintakykyyn ja laatikaa masentuneen potilan hyvänhoidon julustus.

Sairauden oireet

Oireet ovat monimuotoisia ja jokaisella oireet vaihtelevat ja ovat yksilöllisiä. Tässä yleisempiä oireita.

- Masentunut mieliala; alakuloisuus, suru, turtuneisuuden ja ärtyneisyyden tunne. Tulevaisuus tuntuu synkältä tai merkityksettömältä.

- Kiinnostuksen ja mielihyvän katoaminen

- Itsetuhoiset ajatukset ja Itsetuhoisuus (mm. Kuolemaan ja itsemurhaan liittyvät ajatukset)

- Ruokahalun puute tai sen lisääntyminen

- Uniongelmat ja keskittymisvaikeudet, levottomuus

- Ahdistuneisuus, joka voi ilmetä esimerkiksi sydämen lyöntien tihentymisenä, hikoilun lisääntymisenä tai huimauksena joskus jopa paniikkioireina.

Oireiden vakavuuden mukaan masennus voidaan luokitella lieviin, keskitasoisiin, vaikeisiin ja psykoottisiin masennustiloihin.

 

Sairauden diagnosointi ja kriteerit

Tärkeintä on että ensimmäisenä tunnistaa itsessään alkavan masennuksen oireet.  Jos vakava masennustila jatkuu pitempään tai siihen liittyy voimakas ahdistuneisuus, kuolemantoiveita tai itsemurha-ajatuksia, pitää aina kääntyä lääkärin tai psykoterapeutin puoleen. Masennustilan hoito koostuu lääkehoidosta ja masennustilojen hoitoon sopivista psykoterapioista.

BDI-kysely

http://www.terveysportti.fi/xmedia/pgr/100.012.html

Sairauden vaikutus toimintakykyyn

- Vetäytyminen muista ja yksinäisyys

- Sosiaaliset suhteet jäävät pois

- Ruokahaluttomuus ja jatkuva väsymys

- Muut sairaudet kuten paniikkihäiriö ja ahdistautuminen

- Uniongelmat

- Fyysiset muutokset kuten laihtuminen

- Itsetuhoiset ajatukset

- Elämänhallinnan heikkous

- Itsensä syyllistäminen

- Riittämättömyyden ja arvottomuuden tunne

- Heikkouden tunne

- Keskittymisvaikeudet

- Huonoihin piireihin hakeutuminen

- Ei pysty ajattelemaan omaa tulevaisuuttaan

1
Likers
NinaEskola

Hoitotyön auttamiskeinot

Psykoterapia

Psykologisia hoitomuotoja masennuksen hoitoon on useita. Psykoterapian tavoite on parantaa masennus ja palauttaa potilaan toimintakyky vaikuttamalla potilaan ajatusmalleihin, mielikuviin, tunne-elämään ja minäkäsitykseen. Masennuksen hoidossa käytettyjä hoitomuotoja ovat kognitiivinen lyhytterapia, interpersonaalinen psykoterapia sekä psykodynaaminen psykoterapia.

Mikäli masennuksen hoidossa käytetään psykologisia hoitomuotoja, seuranta järjestyy itsestään hoitokäyntien yhteydessä.

 

Lääketieteen auttamiskeinot

Sähköhoito

Sähköhoito on tehokas hoito vakavaan masennukseen, etenkin jos tähän liittyy itsetuhoisuutta tai masennus on psykoositasoinen. Sähköhoito on melkein jopa tehokkaampi kuin lääkkeellinen hoito ja sen vaikutus tulee esiin nopeammin. Hoito annetaan sairaalassa ja ennen sitä potilas nukutetaan. Sähköhoidon jälkeen masennuslääkehoitoa on syytä jatkaa jatkohoitovaiheessa.

Masennuksen lääkehoito

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username