This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Sappipotilaan ohjaus ja neuvonta

Sappi asiakas

Sappi on kellanruskea, tahmea ja kitkeränmakuinen ruuansulatukseen liittyvä neste.

Mitä asioita tulee ottaa huomioon eri sairauksia sairastavien ikääntyneiden ihmisten ravitsemushoidon suunnittelussa? Tarkastele asiaa esim. seuraavien asioiden avulla:

  • yksilöllisyys
  • ruokailutilanne, ruuan esillepano
  • ravintoaineet (tarve, rajoitukset jne.)
  • sairauden vaikutus ravitsemukseen
  • lääkityksen vaikutus ravitsemushoitoon

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username