This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Syöpäpotilaan hoitotyö

Tavallisimmat syöpäsairaudet suomessa

Tietoa syöpätaudeista löytyy Suomen Syöpäyhdistyksen sivuilta http://www.cancer.fi/syopajarjestot/suomen_syopayhdistys/

 

Naisten yleisimmät syövät:

 • rintasyöpä
 • paksusuolisyöpä
 • kohdunrunkosyöpä
 • keuhkosyöpä

Miesten yleisimmät syövät:

 • eturauhassyöpä
 • keuhkosyöpä
 • paksusuolisyöpä
 • virtsarakkosyöpä

Yleisyys vuonna 2010 Suomessa:

Naisten syövät:

 • rinta 4673 (henkilöä)
 • paksusuoli 904
 • kohdunrunko 803
 • keuhko 748

Miesten syövät:

 • eturauhanen 4697 (henkilöä)
 • keuhko 1628
 • paksusuoli 836
 • virtsarakko 700

Lähteitä:

http://www.syopapotilaat.fi/

 

Ensitietoa syövästä

http://www.cancer.fi/ensitieto/

 

Sukellus syöpään

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/mikael_jungner_-_sukellus_syopaan_36432.html#media=36435

 

Syöpäsairaan äidin matka kohti kuolemaa

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/syopasairaan_aidin_matka_kohti_kuolemaa_36477.html#media=36481

 

Matti Inkinen kertoo sairaudestaan

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/inkinen_kertoo_sairaudestaan_akuutissa_39716.html#media=39722

 

Syövän sädehoito

http://www.youtube.com/watch?v=HGzv3tujt5E

 

 

 

Tiivistelmät potilasoppaista

Syöpäpotilaan hoito / Leukemia

 

Kerro Marjalle:

Mitä leukemia tarkoittaa?

Leukemia eli verisyöpä johtuu luuytimen valkosolujen esiasteiden muuttumisesta pahanlaatuisiksi syöpäsoluiksi. Leukemia ei muodosta yksittäistä kasvainta, vaan syöpäsolut ovat kiertävässä veressä ja luuytimessä.Joskus syöpäsolut kertyvät imusolmukkeiseein ja muihin elimiin. Leukemioita on monia eri tyyppejä, kuten krooninen ja akuutti leukemia.

Akuutti leukemia

Akuutti leukemia kehittyy melko nopeasti. Tavallisimpia oireita ovat väsymys, luukivut, verenvuodot ja sitkeät tulehdukset, joista voidaan huomata että leukemia on akuuttia. Akuutti leukemia esiintyy kahdessa päämuodossa; myelooinen ja lymfaattinen akuutti leukemia.

Miten yleinen se on?

Aikuisväestöstä noin 200 sairastuu vuosittain akuuttiin leukemiaan, ja lapsista noin 50.

Millainen sen ennuste on?

Nykypäivänä leukemian lääkehoito on hurjasti kehittynyt ja erityyppisiin leukemioihin on löydetty paremmin tehoavia lääkemuotoja.
Nykyään solunsalpaajahoidoista saadaan parempia tuloksia ja kantasolusiirrot onnistuvat yhä useammin. Korkea ikä alentaa leukemiasta parantumisen ennustetta huomattavan paljon.

Akuutti leukemia johtaa hoitamattomana nopeasti kuolemaan. Hoidettunakin akuutti leukemia voi uusiutua helposti.
Jos hoitomuodot eivät ole tarpeeksi tehokkaita tai ne eivät tehoa, keskimääräinen eliniän odote on noin 2 vuotta.

Miten sitä yleensä hoidetaan?

Akuuttia leukemiaa hoidetaan yleisesti solunsalpaajilla, hoidon aikana voi ilmetä vaikeita tulehduksia sekä muita ongelmia. Vaikeimmat tautimuodot voivat vaatia kantasolusiirtoa ja joskus jopa sädehoitoa.

Solunsalpaajahoitojen haittavaikutukset?
Yleisimpiä haittavaikutuksia on;
-hiusten ja muiden ihokarvojen lähtö
-pahoinvointi ja oksentelu
-suun ja nielun limakalvovauriot
-ripuli, ummetus
-silmien limakalvo-oireet
-turvotus
-kynsinauhamuutokset
-tunnottomuus käsissä ja jalkapohjissa
-lihaskivut, yliherkkyysoireet
-ennenaikaiset vaihdevuosioireet
-ruokahaluttomuus

Miten niitä voidaan ehkäistä ja hoitaa?
Solunsalpaajahoitojen aikana on tärkeää huolehtia suuhygieniasta! Tehokkaita keinoja suun ja nielun haittojen vähentämisessä ovat veden juominen ja hampaiden huuhtelu tai pesu riittävän usein.

Pahoinvointia voidaan hoitaa. On useita lääkkeitä, jotka voivat helpottaa pahoinvointia tai poistaa sen kokonaan. Ummetusta voidaan ehkäistä syömällä kuitupitoista ravintoa eli kasviksia ja hedelmiä, kokojyväleipää, luumuja ja juoda paljon nestettä.

Syöpäpotilaan hoito / munasarjasyöpä

E

 

 

Selvitä millainen sairaus munasarjasyöpä on. Selvitä sen yleisyys ja ennuste sekä miten sitä yleensä hoidetaan. Mitkä on yleisimmät hoitomuodot?

Yleisyys

Munasarjasyöpä on naisten neljänneksi yleisin syöpä,se todetaan Suomessa n.600 naisella vuosittain.

Millainen sairaus?

Kudoksen terveiden ja hyvänlaatuisten solujen alkaessa muuttua pahanlaatuisiksi, syntyy munasarjasyöpä. Munasarjoja naisilla on kaksi, jotka ovat mantelin kokoisia. Vain 15 % kasvaimista on pahanlaatusia. Naisen iän myötä kasvaimen pahanlaatusuuden riski kasvaa. Yleisempiä oireita on mm. vatsan turvotus, täyteläisyys, paineoireet ja maha-tai alaselkäkipu. Mutta varhaisessa vaiheessa se voi olla oireeton.

Ennuste

Munasarjoihin rajoittunut syöpää sairastavista 80% jää eloon hoidon jälkeen. Merkittävä osa syövistä todetaan levinneessä vaiheessa,on 5 vuoden kuluttua elossa n.35-50 %.

Miten hoidetaan

Munasarjasyövän hoitona käytetään leikkausta,jolloin selvitetään tarkkaan kasvaimen levinnäisyys. Yleensä leikkaus saattaa riittää, mutta joissin tilanteissa solunsalpaajahoitoja sekä sädehoitoa jota käytetään harvoin.

Kivunhoito

Syöpään liittyvän kivun hoito riippuu kivun syystä ja mekanismista. Sädehoidolla tai solunsalpaajahoidolla kasvainta saadaan pienennettyä tai hävitettty, jolloin myös kivutkin paranevat. Kivun hoitona käytetään sopivaa lääkitystä yleensä tulehduskipulääkettä. Keskivaikeassa kivussa lääkitykseen lisätään keskivahva opioidi ja vaikeassa syövässä käytetään vahvan opioidin ja tulehduskipulääkkeen yhdistelmää. Oikein käytettynä lääke lievittää kipua, kun sitä käyttää säännöllisesti. Jos mukana on hermokipua, liitetään lääkitykseen vielä joko trisyklinen masennuslääke tai epilepsialääke.

Miten voit tukea Susanna ja hänen perhettään kuoleman kohtaamisessa.

Hoitajan tulisi ottaa vastaan tunnekuohuja Susannalta sekä perheeltä,jotka kuuluvat asiaan ja niiden on hyvä tulla ulos. Kuunteleminen ja saatavilla on tärkeitä asioita tälläisissä tilanteissa. Omaisella on oikeus osallistua omaisen perushoitoon, mutta omaista ei saa pakottaa siihen. 

Omaiset voivat myös väsyä hoitoon. Etenkin jos kuolema pitkittyy, voi omainen

toivoa kuolemaa ja tuntea syyllisyyttä näin toivoessaan. Ammattihenkilö ei saa vähätellä näitä tunteita, niitä on lupa tuntea. Perhettä tulee rohkaista avoimeen suremiseen.

Hoitajan tulee rohkaista omaisia koskettamaan omaistaanja juttelemaan hänelle, vaikkei hän enää itse jaksaisi vastailla.On kunnioitettava omaisten toivetta olla läsnä kuoleman hetkellä tai myös sitä,jos he eivät tahdo omaistaan kuolleena nähdä. Omaisia ja läheisiä voiohjata esimerkiksi käsittelemään suruaan erilaisiin sururyhmiin.  Sureva perhe ei tahdo kuulla luentoa surutyön vaiheista, mutta heitä saattaa helpottaa, kun he kuulevat, että on monta eri tapaa käsitellä omaa surua.

Lähteet: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00156

http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/syopataudit/munasarjasyopa/

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti/%5C%5Cwww.ktl.fi/%5C%5Cwww.emedicine.com/derm/http//%5C%5Cwww.emedicine.com/derm/tk.koti?p_artikkeli=kha00064&p_teos=kha&p_osio=107&p_selaus=

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/41480/Niinisalo_Hannele_Aho_Piia.pdf?sequence=1

EK

 

Syöpäpotilaan hoitotyö / paksunsuolen syöpä

 

Mikä on paksusuolensyöpä?

Kehittyy suolen kudoksen terveiden solujen muuttuessa pahanlaatuisiksi.

Yleisyys

Paksusuolen syöpä on melko yleinen syöpäsairaus. Pääasiassa sitä esiintyy iäkkäimillä ihmisillä, sillä riski sairastua kasvaa iän myötä. Suomessa todetaan vuosittain runsaat 2000 tapausta.

Miten hoidetaan?

 • leikkaus
 • sädehoito
 • solunsalpaajat eli sytostaatit
 • oireiden hoito lääkkeillä ja muilla keinoilla.

Yleisimmät hoitomuodot

Paksusuolensyövässä yleisimpänä hoitokeinona on leikkaus. Alkava syöpä voi tulla esiin sattumalta, syöpä voi ilmetä varrellisessa limakalvokasvaimessa eli polyypissa.

Syöpä voi kasvaa syvälle suolen seinämiin, jonka seurauksena osa paksusuolen suoliepeneistä joudutaan poistamaan. Leikkaushoidossa olevan potilaan kannalta keskeisin tavoite on selvittää, tehdäänkö potilaalle suoliavanne vai olisiko mahdollista poistaa syöpä ompelemalla suolen terveet päät yhteen. Suolen terveiden päiden yhteen ompeleminen säilyttää ulosteen normaalin kulkureitin.

Kerro, miten opetat Heimolle avannehoidon toteutuksen ja miten motivoit häntä itsehoidon toteuttamiseen

Avannehoitoa toteutetaan:

Avanteen värin, koon ja avannetta ympäröivän ihon kuntoa seuraamalla. Normaalisti avanteen värin tulisi olla punainen ja kostea.

Avannepussi tulisi vaihtaa ainakin joka toinen päivä, tarvittaessa enemmänkin.Avannepussia vaihdettaessa iho tulee puhdistaa haaleaa vettä käyttäen, puhdistuksen jälkeen ennen sidoksen kiinnittämistä huolellinen kuivaus, jotta uloste/virtsa ei pääsisi kosketuksiin ihon kanssa.

Avannesodoksia on erilaisia,sidokset ovat hajutiiviitä, kevyitä, eivät erotu vaatteiden alta. Vain kokeilemalla erilaisia sidoksia tiedät mikä sopii parhaiten. Avannesidoksia on yksi ja kaksiosaisia. Avannehoitaja kertoo tarkemmin mikä olisi hyvä valinta. Kotikunnan terveyskeskuksesta tai erillisestä hoitotarvike jakelusta potilas saa maksutta hoitotarvikkeet näyttämällä avannehoitajan todistusta.

Uloste avannepussista tyhjennetään wc- pyttyyn. Avannesidokset hävitetään polttojätteisiin.Avannesidosta ei saa laittaa wc-pyttyyn.

Motivointi

Liikuntaa voi harrastaa edelleen avannepussista huolimatta, mutta raskasta liikuntaa tulee välttää ainakin 3 kuukauden ajan. Saunominen ja uiminen ovat edelleen mahdollisia avanteen kanssa. Saunoessa avanne suojataan pyyhkeellä liialta lämmöltä. Kävelyä suositellaan heti avanneleikkauksen jälkeen.

Avanneleikkauksen jälkeen ravitsemusta ei tarvitse muuttaa. Tärkeää ravitsemuksessa on kumminkin monipuolisuus, kohtuus,pureskella ruoka huolellisesti ja nauttia nestettä aterian jälkeen. Lisätietoa ravitsemuksesta saa ravitsemusterapeutilta ja avannehoitajalta.

 

 

 

 

Syöpäpotilaan hoitotyö / eturauhassyöpä

 

Mitä eturauhassyöpä tarkoittaa? 

Eturauhanen eli prostata sijaitsee virtsarakon alapuolella ja sen läpi kulkee virtsaputki. Rauhasen takana on peräsuoli, jota kautta rauhasta tunnustellaan. Eturauhasen tehtävänä on tuottaa  siemennestettä, jossa siittiöt matkaavat kohti virtsaputkea. Iän mukana eturauhanen alkaa yleensä hitaasti kasvaa. Tämä kasvu on luonteeltaan hyvänlaatuista liikakasvua, mikä aiheuttaa mm. tihentynyttä virtsaamisen tarvetta, nopeaa rakon täyttymisen tunnetta, yöllistä virtsaamispakkoa, vaikeuksia käynnistää virtsaaminen, suihkun heikentymistä ja jälkitiputtelua. Syöpä on pitkään oireeton ja sitä välttämättä ei huomaa vasta  kuin pitkälle edenneenä se aiheuttaa vastaavankaltaisia oireita kuin hyvänlaatuisessa eturauhasen kasvussa. Kivut ovat yleensä merkkinä jo pitemmälle levinneestä eturauhassyövästä. Syövän syntymisen ja kehittymisen syy on tuntematon. 

Miten yleinen se on?

Eturauhassyöpä on yleisin miesten syöpätyyppi Suomessa. Uusia tapauksia on noin 5000 vuodessa ja sairastuneiden keski-ikä on noin 70 vuotta. Syöpään kuolee noin 800 miestä vuodessa. Eturauhassyöpä kasvaa pääsääntöisesti hyvin hitaasti niin, että suurin osa syöpää sairastavista miehistä kuolee muihin sairauksiin ja monilta miehiltä syöpä löytyy vasta kuolinsyytutkimuksissa ilman, että sillä olisi ollut siihen asti mitään terveydellistä merkitystä. Sairastuneiden keski-ikä diagnoosin toteamishetkellä on Suomessa 71 vuotta. Noin 2–3 % eturauhassyövistä on perinnöllistä tyyppiä.

Millainen ennuste? 

Eturauhasen syöpä löytyy yleensä paikallisena. Levinneiden eturauhasen syöpien osuus on pieni, noin 10 prosenttia. Paikallisina löytyvien eturauhasen syöpien ennuste eli viiden vuoden elossaoloaika Suomessa on lähes 100 %. Yhteenlaskettu eturauhasen syöpien viisivuotisennuste on 92 %. Levinneen sairauden viiden vuoden ennuste on 47 %.

Miten sitä hoidetaan?

Eturauhassyövän hoidon valintaan vaikuttaa kudostyyppi, syövän levinneisyys, muut sairaudet ja potilaan ikä. Eturauhassyövät jaetaan kolmeen eri levinneisyysluokkaan;

 • paikallisesti levinnyt eturauhassyöpä
 •  paikallinen eturauhassyöpä 
 •  levinnyt eturauhassyöpä.

Paikallinen eturauhassyöpä

Syöpäsolujen kasvua on ainoastaan eturauhasta ympäröivän kapselin sisällä. Tärkeää on aktiivinen seuranta, koska eturauhassyöpä etenee hitaasti. Potilaan kanssa sovitaan seurannasta, jossa otetaan PSA-arvo määrävälein ja tarvittaessa, esim. potilaan ja hoitavan lääkärin välisen perustellun arvioinnin pohjalta edetään muihin hoitovaihtoehtoihin. Eturauhanen voidaan myös poistaa leikkauksella (radikaali prostatektomia) se voidaan toteuttaa alle 70-vuotiaalle potilaalle. Leikkaus toteutetaan joko avoleikkauksena, laparsoskooppisesti (vatsaontelotähysteisesti) tai robottiavusteisesti. Sädehoito on leikkaushoidon vaihtoehto. Se toteutetaan polikliinisesti ja se annetaan pelkästään eturauhaseen. Sivuvaikutuksina useimmiten on lähinnä peräsuolen ja rakon ärsytysoireet. Suurimmalla osalla potilaista seksuaalinen kyvykkyys säilyy. Hoito toteutetaan ulkoisena hoitona ns. lineaarikiihdyttimillä tai kudoksensisäisenä tykö hoitona eli brachyterapiana. 

Paikallisesti levinnyt eturauhassyöpä 

Paikallinen leviäminen tarkoittaa sitä, että syöpä on kasvanut jo eturauhaskapselin läpi, mutta ei ole vielä levinnyt laajemmalle tai lähettänyt etäpesäkkeitä. Hoitovaihtoehtoina ovat sädehoito tai hormonihoito.

Levinnyt eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä leviää ensimmäiseksi imusolmukkeisiin tai luustoon. Levinneen eturauhassyövän parantava hoito ei ole nykyisillä hoitomenetelmillä mahdollista. Koska eturauhassyövän kasvulle on välttämätöntä miessukupuolihormonin eritys, usein sen eritys yritetään lopettaa. Kun testosteronia ei enää erity, noin 70 %:lla eturauhassyöpäpotilaista syövän kasvu pysähtyy. Hoitoa kutsutaan hormonihoidoksi.                                              Hormonihoito voidaan toteuttaa kahdella tavalla:

 • Orkiektomiassa eli kastraatiossa
kivesten hormonia tuottava osa poistetaan. Kiveskapselit jätetään jäljelle, jolloin kivespussit eivät tunnu täysin tyhjiltä. Sukupuoliset kyvyt ja halut laskevat leikkauksessa pysyvästi.
 • Hormonipistoshoidossa  kivesten  testosteronihoito lopetetaan pistoksilla LHRH-agonistilla.
 • antiandrogeenihoito lähinnä lisämunuaisista erittyvien muiden miessukuhormonien tuotanto estetään. Valitettavasti hormonihoidon teho lakkaa muutamassa vuodessa tehtiin se sitten leikkaus- tai pistoshoidolla.  Etäpesäkkeitten aiheuttamaan kipuun voidaan antaa kipua lievittävää sädehoitoa  ja                               virtsaamisvaikeuksiin voidaan tehdä virtsaamista helpottava eturauhasen höyläys.

Kun eturauhasen syöpä on todettu, määritetään sen paikallinen leviämisaste esim mihin se on levinnyt ja tehdään ultraäänitutkimus,peräsuolen kautta,tietokoneviipalekuvauksella ja usein myös magneettikuvauksella. Luusto kuvauksilla suljetaan pois luuston etäpesäkkeet. Jos sitten näiden tutkimusten jälkeen on todennäköistä, että syöpä rajoittuu eturauhasen kapselin sisään ja potilas on vielä suhteellisen nuori (rajana 70 v. ikä) eikä ole muita vakavia sairauksia, voidaan hoitona ehdottaa eturauhasen radikaalileikkausta, joka on ainoa eturauhasen syövän hoitokeino, jolla potilas voidaan saada syövästään täysin vapaaksi.  Radikaalileikkauksen seuraukset, mm. sukupuolinen kyky häviää noin puolelta leikatuista lopullisesti ja vaikka se säilyisikin, siemennestettä ei tule enää lainkaan. Vaihtoehtona voi olla myös sädehoito, jonka edellytykset ovat samat kuin radikaalileikkauksen. Sädehoito voidaan antaa kehon ulkopuolelta ns. externinä sädehoitona tai interninä sädehoitona, ns. brachyterapia, joka on kertahoito. Sädehoitojen jälkeen sukupuolinen kyky yleensä säilyy ja muutenkin jälkiseuraukset ovat vähäisempiä kuin leikkauksen jälkeen. Tilastollisesti radikaalileikkauksen ja sädehoidon tuloksissa ei ole merkittävää eroa. Sädehoidon jälkeen eturauhasessa voidaan todeta vielä syöpäsoluja, mutta ne ovat aktiivisuutensa menettäneitä eli osin tuhoutuneita. Huomattava on, että sädehoidon jälkeen ei enää radikaalileikkausta voida tehdä.

 

Sädehoidon haittavaikutukset? miten ehkäistään?

Suolikanavan limakalvot uusiutuvat nopeasti, ja näin ollen niissä ilmenee helposti sädehoidon välittömiä sivuvaikutuksia. Vatsan ja lantion alueelle annettava sädehoito voi aiheuttaa ripulia ja pahoinvointia sekä myös ärsyttää peräsuolen ja peräaukon seutua. Tavanomaisen vatsan alueelle kohdistuvan sädehoidon aikana ripuliulosteita voi esiintyä 2-3:sta hoitoviikosta lähtien. Lisäksi voi esiintyä  pahoinvointia, ruokahaluttomuutta, ilmavaivoja ja vatsakouristuksia. Pahoinvointi ja ripuli voivat johtaa potilaan kuivumiseen. Kuivat ja kuumeiset potilaat kuuluvat sairaalahoitoon. Hyväkuntoisen potilaan ripulia hillitään ripulilääkkeillä. Vaikea ripuli - 5-10 ripuliulostetta vuorokaudessa, veriripuli, kuivuminen ja kuume - hoidetaan sairaalassa ja sädehoidossa pidetään tällöin tauko. Laktoositon ja vähärasvainen ruokavalio, sekä raakojen kasvisten välttäminen rauhoittavat suolta sädehoidon aikana.

 
 

 

 

 

Syöpäpotilaan hoitotyö /

 

 

 

 

Kerro Eerolle, mitä keuhkosyöpä tarkoittaa. Miten yleinen se on, millainen sen ennuste on?  Kerro Eerolle, millaisia tutkimuksia keuhkosyövän diagnosointia varten tehdään, miten keuhkosyöpä luokitellaan ja millaiset ovat sen hoitomuodot?

Mieti millaisiin asioihin kiinnität huomiota Eeron terveysneuvonnassa.

Keuhkosyöpä

Keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä. Se saa alkunsa pahanlaatuisista solumuutoksista keuhkoputkissa tai keuhkokudoksessa. 

Tupakointi on tavallisin keuhkosyövän aiheuttaja, 90% keuhkosyöpätapauksista johtuu tupakanpoltosta.

Tupakansavussa oleva terva aiheuttaa syöpää. Terva tuhoaa vähitellen keuhkojen sisäpinnan värekarvat. Värekarvat ovat tärkeitä, koska niiden tehtävänä on suojella keuhkoja pölyltä ja muilta haittatekijöiltä hengittäessämme. Jos värekarvat tuhoutuvat, terva pääsee suoraan kosketukseen keuhkojen pintasolujen kanssa ja toimii ärsykkeenä pahanlaatuisten solujen synnylle.

Tupakoinnin lisäksi toinen tunnettu keuhkosyövän aiheuttaja on asbesti, joka on syynä noin joka kymmenenteen keuhkosyöpään. Asbestille altistuminen on usein työperäistä.

Suomessa se on miehillä toiseksi yleisin ja naisilla neljänneksi yleisin syöpämuoto. Keuhkosyöpä on yleisempää iäkkäillä ihmisillä kuin nuoremmilla. Siihen sairastuu vuosittain vajaat 2100 suomalaista.

Keuhkosyövän ennusteeseen vaikuttavat sairauden levinneisyysaste, potilaan ikä ja sukupuoli ja yleisoireiden esiintyminen ennen hoitoa.
Etäpesäkkeet keskushermostossa, luustossa tai maksassa huonontavat potilaan ennustetta.

Syöpä todetaan useimmiten keuhkojen röntgenkuvalla.
Syövän sijainti ja levinneisyys selvitetään tietokonekerroskuvauksella.
Keuhkoputken tähystyksessä pyritään kasvaimesta saamaan näytepala mikroskooppista tutkimusta varten. Sen avulla syöpä voidaan luokitella tyyppeihin, mikä on tarpeen tehokkaimman hoitomuodon valinnan kannalta 

Keuhkosyöpä jaetaan mikroskooppisen luokittelun perusteella kahteen päätyyppiin:
ei-pienisoluisiin syöpiin (n.70-80%) ja pienisoluisiin syöpiin (n.20%)

Keuhkosyöpäpotilasta voidaan hoitaa usealla eri tavalla:

 • leikkaushoito
  (kirurgisessa hoidossa poistetaan syöpäkasvain ja sen ympäriltä tervettä kudosta estämään kasvaimen paikallinen leviäminen)
   
 • sädehoito
  (Sädehoito tuhoaa syöpäsoluja ja kutistaa kasvaimia. Usein sädehoito yhdistetään kuitenkin esimerkiksi leikkaus- ja/tai solunsalpaajahoitoon. Kasvainta voidaan pienentää sädehoidolla ennen leikkausta. Leikkauksen jälkeen annetulla sädehoidolla pyritään estämään elimistöön mahdollisesti jääneiden syöpäsolujen kasvaminen)
   
 • solunsalpaajat eli sytostaatit
  (Solunsalpaajat eli sytostaatit ovat syöpäsolujen tuhoamiseen tarkoitettuja lääkeaineita. Ne estävät solujen jakaantumisen, jolloin syöpäsolut kuolevat. Lääkkeet kulkeutuvat verenkierron mukana kaikkialle elimistöön ja voivat tehota siis myös emokasvaimen ulkopuolella ja tuhota myös pienet syöpäkasvaimet, joita ei havaita röntgen- tai muilla tutkimuksilla)
   
 • oireiden hoitaminen lääkkeillä 
  (Interferonihoito; Interferonit ovat hormonien tapaan vaikuttavia valkuaisaineita, joita tuottavat elimistön omat solut. Interferoneja käytetään sekä virussairauksien että pahanlaatuisten sairauksien hoitoon. Interferoni voidaan myös yhdistää solunsalpaajiin)

Eeron terveysneuvonnassa kiinnitän huomiota tupakoinnin lopettamiseen, terveelliseen ruokavalioon ja liikkumisen tehostamiseen.

PAD-näyte ja sen tulkinta

PAD on patologis-anatoominen diagnoosi on johtopäätös sairauden luonteesta.

 • Mikroskooppinen tutkimus joka tehdään kudos tai solunäytteestä.
 • Tulosten saaminen kestää 1-3viikkoa.
 • Koepalat voidaan ottaa ihon läpi pistettävällä koepalaneulalla tai tähystyksen yhteydessä otettavalla biopsialla tai solunäytteen voi ottaa limakalvolta siihen suunnitellulla harjalla tai joskus voidaan joutua tekemään leikkaus koepalan saamiseksi.

Papa-näytteen tulkintaa

Luokka 0= Riittämätön näyte

Luokka 1= Normaali löydös

Luokka 2= Hyvänlaatuisia pieniä muutoksia

Luokka 3= Lievästi epäilyttäviä löydöksiä

Luokka 4= Selvä pahanlaatuisuusepäily

Luokka 5= Pahanlaatuinen solulöydös

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hei
anonymous   (14.08.2019 13:17)
  Reply