This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Jatkuvuus

  • Omahoitaja turvaa hoidon jatkuvuuden, huolellinen raportointi ja dokumentointi luovat jatkuvuutta
  • Jatkuvuudella tarkoitetaan potilasta koskevan tiedon siirtymistä muuttumattomana työntekijältä toiselle. 
  • Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma (esim. tieto siirtyy fysioterapeutille kun asiakas käy siellä)

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username