This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Sydäninfarktipotilaan hoitotyö

Yleistä

Sydäninfarkti on äkillisestä hapenpuutteesta johtuva kuolio sydänlihaksessa, joka johtuu Sepelvaltimotautikohtauksesta. Sepelvaltimon äkillinen ahtauma tai tukos aiheuttaa sydänlihakseen hapenpuutteen. Sydäninfarkti on kyseessä silloin, kun hapenpuute tuhoaa sydänlihaksen soluja.

1
Likers
NinaEskola

Sydäninfarktin oireet

Sydäninfarktiin liittyvä rintakipu on tyypillisesti äkillinen ja puristava, mutta iäkkäimillä henkilöillä pääasialliset oireet voivat olla hengenahdistus ja huono yleisvointi.

Sydäninfarktiin liittyvä puristava rintakipu:

- alkaa usein yhtäkkiä

- painottuu rintakehän keskiviivaan

- säteilee käsiin tai leukaan

- pahenee liikkuessa

Kipu voi säteillä myös kaulaan ja leukaperiin, käsivarsiin tai ylävatsalle. Laaja sydäninfarkti saattaa johtaa sydämen vaikeaan vajaatoimintaan tai shokkiin.

N. 10 % sairaalassa hoidetuista sydäninfarkteista on kivuttomia.

1
Likers
NinaEskola

Sydäninfarktin erityispiirteet ikääntyneillä

Ikääntyneillä sydäninfarktin oireet ovat usein epämääräisiä. Nuoremmille henkilöille tavalliset oireet saattavat ikääntyneellä olla vähäisiä tai puuttua kokonaan. Tyypillisiä piirteitä ikääntyneen sydäninfarktille on oireettomuus, hengenahdistus, vähäinen rintakipu, sekavuus, aivoverenkierron häiriöt ja äkillinen yleiskunnon romahtaminen.

Sydäninfarktin diagnosointi ja kriteerit

EKG:tä käytetään sydäninfarktin toteamisessa. Sydäninfarkti tulisi todeta mahdollisimman nopeasti, jotta tarvittava hoito voitaisiin aloittaa välittömästi. Mitä nopeammin hoito päästään aloittamaan, sitä paremmat ovat hoidon tulokset.

EKG on harvoin normaali, jos potilaan sydän kärsii hapenpuutteesta ja häntä uhkaa sydäninfarkti. On tavallista, että sepelvaltimotautikohtauksen alkaessa sydän kärsii useista peräkkäisistä hapenpuutejaksoista. Suurin osa niistä on oireettomia, mutta sydämen toimintaa jatkuvasti tarkkaileva laite paljastaa ne. Sydäninfarkti näkyy EKG:ssä hyvin nopeasti. Verikokeessa sydäninfarkti näkyy 4–6 tunnin kuluessa siitä, kun sydämen hapenpuute alkaa.

1
Likers
NinaEskola

Sydäninfarktin vaikutus toimintakykyyn

Sydäninfarktin jälkeen aikaa kuntoutumiseen tarvitaan n.  1–2 kuukautta. Tavoitteena entisen toimintakyvyn palautuminen. Sydäninfarktista toivutaan yleensä entiseen kuntoon. Jos vaurio on pieni, voi kevyeen työhön palata jopa 2–4 viikon kuluttua.

 

Tähän voisi tarkemmin kuvata, miten vaikuttaa tomintakykyyn toimintakyvyn eri osa-alueilla.

1
Likers
NinaEskola

Hoitotyön auttamiskeinot

Ensimmäisten viikkojen aikana liikunnan tulee olla kevyttä. Oleellista kuntoutuksessa on että oppii tuntemaan oman suorituskyvyn rajat.  Yleensä yksilöllinen kävelyrasitusohjelma ja lihasvoimaharjoittelu suunnitellaan henkilökohtaisesti rasitustestin mukaan ja myöhemmin rasitusta lisätään kunnon mukaan. Liikuntalajeiksi paranemisvaiheessa sopivat esimerkiksi pyöräily, hiihto, uiminen, sauvakävely ja kevyt hölkkä. Raskaat harjoitukset mm. painonosto ei ole suositeltavaa etenkään jos kärsii rasitusrintakivusta. Toipilasvaiheen jälkeen päivittäin olisi hyvä liikkua vähintään puoli tuntia tai mieluiten kokonainen tunti. Liikunta on sopivan tehokasta, kun se hieman hengästyttää, mutta ei uuvuta tai aiheuta oireita. Sydänoireiden välttämiseksi liikunta kannattaa aloittaa ja lopettaa rauhallisesti.

1
Likers
NinaEskola

Lääketieteen auttamiskeinot

Kipua lievitetään morfiinilla ja nitro-tipalla. Sepelvaltimoa tukkivaa hyytymää poistetaan liuotushoidolla ja uuden syntymistä ehkäistään asetyylisalisyylihapolla.

Sydänlääkkeistä annetaan beetasalpaajaa, joka ehkäisee rytmihäiriöitä ja vähentää sydämen hapentarvetta. Usein lääkkeet annostellaan suoraan laskimoon jotta ne vaikuttaisivat mahdollisimman nopeasti. Jos oireet eivät helpota tai epäillään infarktin laajentumista, tehdään sepelvaltimoiden varjoainekuvaus ja sen perusteella pallolaajennus.

Sydäninfarktin jälkeen potilaat saavat jatkuvaa lääkitystä. Säännöllinen sydänaspiriini (asetyylisalisyylihappo pienellä annoksella), usein beetasalpaajalääke ja ACE-estäjälääke riippuen infarktin aiheuttamista seurauksista sydänlihakselle.

 

Morfiini

Morfiini vaikuttaa keskushermoston kautta. Sitä käytetään vain kovien kipujen hoitoon. Morfiinia voidaan antaa ruiskeena laskimoon tai lihakseen. Sitä voidaan antaa myös selkäytimen ympärillä olevaan epiduraalitilaan, jolloin vaikutus on miedompi.

Haittavaikutuksia

Morfiinilla on huumaava ja rauhoittava vaikutus, joten lääke siis lamaa hengitystä ja aiheuttaa uneliaisuutta. Morfiini saattaa aiheuttaa myös pahoinvointia/oksentelua, ummetusta, virtsaamisvaikeuksia ja hallusinaatioita.

Hoitotyössä kannattaa ottaa mm. huomioon se onko potilas ollut alkoholinvaikutuksen alaisena infarktin saadessaan, sillä alkoholi lisää morfiinin rauhoittavaa vaikutusta. Myös potilaan tarkkailu on erittäin tärkeä, jos potilas vaikka nukahtaa ja hän rupeaa oksentamaan, jottei potilas tukehdu oksenukseensa.

Kauppanimiä, vaikuttava aine ja valmistaja:

MORPHIN injektioneste liuos 2-20mg/ml Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab

OXANEST oksikdoni injektioneste liuos 10mg/ml Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab

 

Nitro

Nitrot ovat verisuonen jännitystä laukaisevia aineita. Vaikuttava aine glyseryylitrinitraatti laajentaa verisuonia ja helpottaa siten sydämen työtä. Se laajentaa myös sepelvaltimoita eli niitä verisuonia, jotka kuljettavat happirikasta verta ja ravintoaineita sydänlihakseen.

Lyhyvaikutteiset nitraatit

- Rintakipukohtauksen alettua tabletti pureskellaan tai pannaan kielen alle. Jos yksi nitro ei riitä, voidaan annos uusia kahdesti viiden minuutin välein.

- Nitron voi ottaa myös ennen rasitusta tai kylmään ilmaan menoa ehkäisemään kipukohtausta.

- Nitroa on myös suusumutteena. Annosteluna on 1–3 sumutusta kielen päälle vähintään 30 sekunnin välein.

Nitroa on myös pitkävaikutteisena. Sitä käytetään usein angina pectoris potilaiden peruslääkityksenä. Pitkävaikutteisiin nitraatteihin kuuluvat myös nitrovoiteet ja -laastarit.

Haittavaikutuksia

Lääkkeen yleisin haittavaikutus on päänsärky. Joskus voi esiintyä myös huimausta, uneliaisuutta, sydämentykytystä, ja kuumotusta tai pistelyä suussa. Joillekin nitron ottaminen voi aihettaa jopa pyörtymisen, joten se suositellaankin otettavaksi istuma- tai makuuasennossa. Alkoholi ja sauna vahvistavat nitron verenpainetta laskevaa vaikutusta, laajentamalla pintaverisuonia.

Kauppanimiä, vaikuttava aine ja valmistaja:

Nitro resoritabletti glyseryylitrinitraatti 0,5mg/ Orion Pharma

pitkävaikut. kauppanimiä

Ismexin  Isosorbidi-5-mononitraatti / Ratiopharm Oy

Ismox     Isosorbidi-5-mononitraatti / Roche Oy

Beetasalpaaja

Beetasalpaajilla on olennainen merkitys sydän- ja verisuonitautien hoidossa. Beetasalpaajat ovat tehokkaita verenpainetta alentavia lääkkeitä etenkin henkilöillä, joilla on taipumus kohonneeseen syketaajuuteen. Lääkkeet vähentävät sydämen kuormitusta ja hapenkulutusta harventamalla syketaajuutta sekä pienentämällä supistumisvoimakkuutta. Tämän seurauksena rintakipu lievenee tai estyy.

Haittavaikutuksia

Väsymys, unihäiriöt, raajojen verenkiertohäiriöt sekä verenpaineen laskun aiheuttama huimaus, harvinaisempana pyörtyminen.

Kauppanimiä, vaikuttava aine ja valmistaja:

BISOPROLOL COMP RATIOPHARM  Bisoprololi ja hydroklooritiatsidi (diureetti) / Ratiopharm Oy

RANOPRIN  Propranololi / Ratiopharm Oy

PINLOC    Pindololi / Orion Pharma

ASA

Asetyylisalisyylihappo, eli aspriini. Valmistetta käytetään 500 mg:n vahvuisena pääasiassa aikuisten kipu-, särky- ja kuumelääkkeenä. Miedot vahvuudet on tarkoitettu estämään valtimotukoksia ja niihin liittyviä sydän- ja aivoinfarkteja. Valmiste soveltuu myös sydäninfarktin ensiapuun. Sen kipua lievittävä vaikutus perustuu siihen, että se hillitsee kipuaistimusta välittävien aineiden vaikutuksia. Kuumetta se alentaa aivoissa sijaitsevan lämmönsäätelykeskuksen kautta. Normaalia kehon lämpötilaa se ei kuitenkaan laske. Lääke vaikuttaa myös veren hyytymistä sääteleviin verihiutaleisiin eli trombosyytteihin estäen verisuonitukosten syntyä.

Haittavaikutuksia

Lääke voi aiheuttaa mahakipuja ja joskus myös ruoansulatuskanavan haavaumia tai verenvuotoja. Päänsärky ja huimaus aiheutuvat useimmiten vain liian suurista lääkeannoksista. Lääke pidentää haavan vuotoaikaa, mitä voidaan käyttää hyväksi ehkäistäessä verisuonitukosten ilmaantumista. Ihottumaa tai muita yliherkkyysoireita tulee hyvin  pienelle osalle käyttäjistä.

Kauppanimiä, vaikuttava aine ja valmistaja:

DISPERIN Asetyylisalisyylihappo / Orion Pharma

PRIMASPAN Asetyylisalisyylihappo / Orion Pharma

ACE-estäjä

Käytetään pääasiassa kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Ne laajentavat ääreisverisuonia lievittäen sydämeen kohdistuvaa rasitusta. Voidaan  käyttää mm. sydäninfarktin jälkeen kehittyneen sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

Haittavaikutuksia

Tavallisin haittavaikutus on ärsytysyskä. Alussa saattaa esiintyä myös liiallisen verenpaineen laskun aiheuttamaa huimausta. 

Kauppanimiä, vaikuttava aine ja valmistaja:

CARDACE Ramipriili / Sanofi-aventis Oy

CAPTOPRIL MYLAN Kaptopriili / Mylan Oy

LINATIL Enalapriili / Sandoz Oy Ab

 

 

1
Likers
NinaEskola

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@anonyymi Kiitos kommentista! Tällaiset tosielämän esimerkit ovat arvokas lisä teoreettiseen kirjatietoon.
NinaEskola NinaEskola   (31.01.2014 12:37)
  Reply

Oireisiin voisi lisätä että,Sydäninfarktiin liittyvä puristava rintakipu pahenee makuulla näin oli vaimolla
anonymous   (15.01.2014 08:15)
  Reply