This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Alkoholidementiaa sairastavan hoitotyön erityispiirteet

Yleistä

Sairauden synty

Reipas juominen aiheuttaa ihmisillä kertaunohduksia, mutta myös rakenteellisia muutoksia aivoissa. Humalajuominen tuhoaa aivosoluja ja siten muisti alkaa huonontua. Pitkäänjatkuneen alkoholin käytön seurauksena on, että ihmisen muisti alkaa koko ajan enemmän heikentyä ja se johtaa alkoholidementiaan.

Päihdedementiaan sairastutaan keskimääräistä nuorempana muihin dementioihin verrattuna.

Päihdedementiaa sairastavat ovat useimmiten taustastaan huolimatta kilttejä, herkkiä ja hyvin persoonallisia ihmisiä.

Altistavat tekijät

Altistavia tekijöitä voivat olla ympäristö ja epäterveelliset elämäntavat. Epäterveellisiä elämäntapoja jotka tulisi ottaa huomioon ovat esim. tupakan poltto ja ylipaino.

Sairauden yleisyys ja ilmaantuvuus Suomessa

Yleisyys suomessa on noin 25%(dementoituneista), jotka liittyvät alkoholiin eli noin 11 000 henkilöä.

 

1
Likers
NinaEskola

Sairauden oireet

- Tasapaino- ja kävelyvaikeudet
- Etämuisti häiriintyy
- Lähimuisti heikkenee pitkäaikaisesti ja merkittävästi
- Portaissa ja kapeilla käytävillä vaikeus kulkea
- Erilaiset muut riippuvuudet ja addiktoituminen johonkin muuhun
- Epäluuloisuus
- Passiivisuus
- Pakko-oireinen käyttäytyminen
- Harhaluulot
- Agressiivisuus, arvaamattomuus, epäileväisyys
- Asioiden toistaminen


Hyvin samankaltaisia oireita kuin muissakin muistisairauksissa.

1
Likers
NinaEskola

Sairauden diagnosointi ja kriteerit

Muistisairautta voi tutkia erilaisilla muistitesteillä esim. mmse testillä. Myös pään CT-kuvauksella voidaan sitä tutkia.
Alkoholidementiaa tutkitaan samanlailla kuin muitakin muistisairauksia.
 
Kriteerit:
 
Laaja-alaiset kognitiiviset puutokset
 •  muistihäiriöt (vähintään yksi seuraavista)
  • afasia
  • apraxia
  • agnosia
  • toiminnanohjauksen häiriöt
 • em häiriöt aiheuttavat merkittävää haittaa
 • on näyttöä että edellämainitut liittyvät alkoholin käyttöön

 

1
Likers
NinaEskola

Sairauden vaikutus toimintakykyyn

Sairauden vaikutus toimintakykyyn (psyyk, fyys, sos)

Psyykkinen:

- ahdistus
- masennus
- aggresiivisuus
- unettomuus
- persoonallisuushäiriöt

Fyysinen:

- päivittäiset toiminnot vaikeutuu eli toimintakyky alenee
- fyysinen terveys heikkenee

Sosiaalinen:

- uuden oppimisen heikkeneminen
- sosiaaliset suhteet jäävät

1
Likers
NinaEskola

Hoitotyön auttamiskeinot ja päivittäisen toimintakyvyn tukeminen

Ravitsemus:

Alkoholidementikoilla ei ole mitään ihmeellistä ruokavalion suhteen, sairauteen ei siis liity erikoisruokavaliota. Riippuen ihmisestä ruoka voi olla soseutettua, mutta muuten ihan normaali ruoka. Alkoholin käytön seurauksena voi olla ilmentynyt aliravitsemusta ja laihtumista, joten isot annokset ja energiapitoinen ruoka, myös ruokailutottumukset voivat olla erilaiset. Ravitsemushäiriöt aiheuttavat vakavia vitamiininpuutoksia.

Kuntoutus:
On tärkeää huomioida kuntoutus (psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen) muistisairaan ihmisen kohdalla:

Fyysinen:

- Mm. erilaiset jumpat ja kuntosaliharjoittelu
- Fysioterapeutilla käynti

Psyykkinen:

-Erilaiset virikkeet esim. muistelutuokiot, askarteluhetket, lauluesitykset

Sosiaalinen:

- Virikkeet
- Muiden kanssa oleminen
- Jutteluhetket esim. hoitajan kanssa
- Päivittäiset rutiinit, esim. lehden haku yhdessä hoitajan kanssa

 

1
Likers
NinaEskola

Lääketieteen auttamiskeinot

Lääkehoito

Hoidossa keskeisessä asemassa psykososiaaliset terapiat, mutta hoitotulosta voidaan parantaa merkittävästi lääkehoidolla, kuten naltreksonilla.
Potilaalla on usein myös muita altistavia tekijöitä, kuten puutteellisesta ruokavaliosta johtuva B-vitamiinien puutostila.

Naltreksoni
Naltreksoni vaikuttaa elimistön opioidijärjestelmän välityksellä. Opioidijärjestelmä on kytköksissä elimistön dopamiinijärjestelmään, joka liittyy mielihyvän kokemiseen. Käytännössä naltreksoni vähentää alkoholin nauttimisen tuottamaa mielihyvää estämällä opioidijärjestelmän toimintaa. Naltreksoni lisää raittiiden päivien määrää ja vähentää retkahduksia sekä pienentää riskiä hallitsemattomaan juomiseen pienenkin nautitun alkoholimäärän jälkeen. Myös käytetyt alkoholimäärät pienenevät. Juominen on kuitenkin mahdollista, eikä yhteiskäyttö alkoholin kanssa aiheuta vaaraa.

Haittavaikutukset:
Hyvin yleisiä haittavaikutuksia ovat mm. pahoinvointi, levottomuus ja voimattomuus.Yleisiä haittoja ovat mm. vatsan toiminnan häiriöt (ripuli, ummetus), alakuloisuus, huimaus ja erektiohäiriöt

B-vitamiinin puutostilaan voidaan käyttää:

Triobea, joka sisältää kolmea B-vitamiinia (foolihappo, B12-vitamiini ja B6-vitamiini). Vaikutusvalmisteen sisältämät aineet korvaavat niiden luontaista saantia.

Haittavaikutukset:
Harvinaisia haittavaikutuksia ovat: Aknetyyppinen ihottuma, allergiset ihoreaktiot, kuten nokkosihottuma, kutina tai ihon punoitus.

 

1
Likers
NinaEskola

Lähteitä

Ikääntyvien alkoholidementia
Opas kotihoidon hoitajille
Opinnäytetyö

Luento: Alkoholidementia, SiljaRunsten, psyk el

http://www.halko.fi/koulutukset/2008/erityishaasteet/silja_runsten_alkoholidementia.pdf

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username