This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Kuvantamiseen liittyvä ohjaaminen

 

Mikä tutkimus on? Missä se tehdään? Miten se tehdään? Sattuuko se? Voiko siitä olla haitaa?  Miten pitää valmistautua? Tarvittanko jotain labroja? Onko erityistä syömiseen, juomiseen, virtsaamiseeen tai vatsan tyhjennykseen liittyen? Mitä pitää huomioida kuvauksen jälkeen? Esim. varjoaine kuvauksissa ja isotooppitutkimuksissa. Onko huomioitavaa lääkityksen suhteen? Onko jotain huomioitavaa hoitajan turvallisuuden suhteen?

 

Tietoa tutkimuksista HUS:n sivut

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username