This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Neurologisen potilaan hoitotyö

Tavallisimmat neurologiset sairaudet suomessa

- Aivoverenkiertohäiriöt
- Parkinson
- Epilepsia
- Ms-tauti

Yleisyys Suomessa:

- Aivoverenkiertohäiriöihin sairastuu vuosittain n. 14 000 henkilöä.

- Parkinsonin tautia sairastaa n. 10 000 henkilöä.

- Epileptisiä kohtauksia saa 0,7% väestöstä eli n. 40 000 henkilöä. Heistä vaikeahoitosta epilepsiaa sairastaa n. 9 000 henkilöä.

- Ms-tautia sairastaa n. 6 000-7 000 henkilöä. Vuosittain sairastuu 4-5 henkilöä 100 000 asukkaasta.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username