This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Kirurgisen potilaan hoitotyö

Kirurgisen potilaan perioperatiivinen hoito

Kirurgisen potilaan hoito työ (perioperatiivinen) jakautuu leikkausta edeltävään (preoperatiivinen), leikkauksen aikaiseen (intraoperatiivinen) ja leikkauksen jälkeiseen (postoperatiivinen) vaiheeseen

Leikkaukseen valmistautuminen Lähde: Terveyskirjasto

Pre-, intra- ja postoperatiiviset toimintaohjeet tekonivelleikkauksessa Lähde: LSHP Infektio-sairaalahygieniayksikkö
 

Päiväkirurgiseen anestesiaan soveltuva potilas Lähde: Terveyskirjasto
 

Päiväkirurgisen postoperatiivisen hoitotyön käsikirja, Niina Hakala, sairaanhoitaja 2012
 

POSTOPERATIIVINEN KIVUNHOITO KIRURGISILLA OSASTOILLA, Antti Somppi, Heidi Valkki, Mikko Västi, Opinnäytetyö 2010 Vaasan ammattikorkeakoulu

Aikuisen kirurgisen potilaan ravitsemus vuodeosastolla, Jenni Taskinen, Opinnäytetyö 2013, Diakonia ammattikorkeakoulu

 

ANESTESIALOMAKKEEN PREOPERATIIVINEN KIRJAAMINEN OSANA POTILASTURVALLISUUTTA Marleena Komulainen Opinnäytetyö 2009, Savonia ammattikorkeakoulu

 

POSTOPERATIIVINEN KIVUNHOITO KIRURGISILLA OSASTOILL A

ANESTESIALOMAKKEEN PREOPERATIIVINEN KIRJAAMINEN OSANA POTILASTURVALLISUUTTA

Postoperatiivisen kivun lääkehoito

BUPRENORFIINI

Tavallisia kauppanimiä:

Temgesic, Subutex, Suboxone ja Vetergesic

Antotavat:

Tablettina, laastarina, suonensisäisesti

Sivuvaikutukset:

Hengitysvaikeudet, riippuvuus, vieroitusoireet, maksavauriot, äkillinen verenpaineen lasku, hoitoon liittymättömien sairauksien diagnosoinnin vaikeutuminen

MORFIN ( MORPHIN)

antotavat= lääkettä annetaan ruiskeena lihakseen tai laskimoon. Miedompana vahvuutena voidaan antaa myös selkäytimen ympärillä olevaan ns. epiduraalitilaan.

kauppanimet= Dolcontin®, Depolan®, Duralgin®, Oramorph®, Morphin®

sivuvaikutukset= lääke lamaa hengitystä ja aiheuttaa uneliaisuutta. pahoinvointi, oksentelu, virtsaamis vaikeuksia ja ihon kutinaa. Ummetusta, koska se lamaannuttaa ruoansulatusjärjestelmän toimintaa.

Morfiini, kuten muutkin opioidit, vaikuttaa lamaannuttavasti keskushermostoon. Aineen annostelun jälkeen seuraa hyvänolontunne ja kipujen, nälän sekä seksuaalisen halun väheneminen.

heli,kassu,suvi

OKSIKODONI

Kauppanimet:

Targiniq, Depottabletti
Oxanest, injektioneste, liuos

Oxynorm, kapseli sekä liuos
Oxycontin, depottabletti

Yleiset haittavaikutukset:
        • vatsakipu
        • ummetus
        • ripuli
        • suun kuivuminen
        • ruoansulatusvaivat
        • oksentelu
        • pahoinvointi
        • ilmavaivat
        • ruokahalun väheneminen tai häviäminen
        • huimaus
        • päänsärky
        • kuumat aallot
        • yleinen heikotus
        • kutina
        • ihoreaktiot/ihottuma
        • hikoilu
        • kiertohuimaus
        • univaikeudet
        • uneliaisuus

Kirurgisen potilaan hoito - perioperatiivinen hoitotyö

Kirurgian erikoisalat

Kirurgi on lääkäri, joka suorittaa leikkauksia.

 

Kirurgia jakautuu seuraaviin erikoisaloihin:

gastroenterologinen kirurgia (vatsaelinkirurgia) Gastroenterologiaan kuuluvat ruoansulatuselimistön ja vatsanpeitteiden kirurgia. Tavallisempia gastoenterologiasia sairauksia ovat mahalaukun ja suoliston sairaudet, maksansairaudet, sappirakon ja sappiteiden sairaudet, ja haimansairaudet.

käsikirurgia

lastenkirurgia

neurokirurgia

ortopedia ja traumatologia Tuki- ja liikuntaelinkirurgia on nimeltään ortopedia. Läheisesti siihen liittyy traumatologia eli vammaoppi. Yleisimmin kirurgiset toimenpiteet liittyvät luiden sairauksien ja murtumien hoitoon sekä nivelten sairauksien ja vammojen hoitoon. Selän nikamien välilevyjen ja artroosien hoito on yleistä.

Olennaista ortopediassa on tietää luiden- ja niveltentoiminta sekä murtumien eri tyypit, oireet ja niiden kirurgiset hoitomenetelmät.

plastiikkakirurgia

suu- ja leukakirurgia

sydän- ja thoraxkirurgia

urologia Urologiassa hoidetaan munuaisten ja virtsateiden sairauksia. Lisäksi alueeseen kuuluu miesten sukuelinkirurgia. Urologian lähitieteenä on naistentaudit eli gynegologia.

Munuaisten tavallisimpia kirurgisia sairauksia ovat munuaisten synnynnäiset anomaliat (epämuodostumat), hydronefroosi, munuais- ja virtsatiekivet, tulehdukset (kun ne hoidetaan kirurgisella toimenpiteellä), kasvaimet ja syövät.

Virtsateiden ja virtsarakon tavallisimpia kirurgisia sairauksia ovat virtsarakon syövät, eturauhasen kirurgiset sairaudet (eturauhasen liikakasvu ja –syöpä), virtsaputken sairaudet (ahtaumat), inkontinenssi sekä kiveksien ja siittimen sairaudet.

verisuonikirurgia

Kirurgisia toimenpiteitä tehdään korva-, nenä- ja kurkkutautien, silmätautien sekä naistentautien hoidossa ja synnytyksissä.

- mitkä ovat tavallisimmat toimempiteet

- yleisyys

linkkejä:

http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/0507017/1181299920961/1181908495899/1181908757159/1181910599304.html

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username