This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Nivelrikkopotilaan hoitotyö

Yleistä

Sairauden synty, altistavat tekijät, ympäristö, elintavat, perinnöllisyys, sukupuolen vaikutus sairastuvuuteen, sairauden yleisyys ja ilmaantuvuus

Nivelrikkoa suomessa sairastaa noin miljoona ihmistä.Nivelrikko on yleisin niveltauti suomessa.

Nivelrikon syntymiseen johtaa ruston tuhoutuminen, muut sairaudet sekä aiemmat vammat saattavat myös vaikuttaa nivelrikon syntymiseen. Rikkoutunut nivelrustokudos ei lähde parantumaan ja tällöin sairas lähtee etenemään hitaasti vuosien kuluessa.

70 vuotiaista ihmisistä 75%:lla on nivelrikko. Yli 80 vuotiailla ihmisillä todetaan nivelrikko röngenkuvauksissa vaikka oireita ei olisi ollut.

Nivelrikon syntyyn voi vaikuttaa perinnöllisyys, esim. jos äidillä on nivelrikkoa polvissa saattaa lapsella olla vanhempana nivelrikkoa.

Nivelrikko on yleisempi sairaus naisilla.Naisilla nivelrikkoa esiintyy kaikkein eniten käsissä ja polvissa.

Nivelrikolle altistavia tekijöitä ovat korkea ikä (suurin osa nivelrikkoon sairastuvista on yli eläke ikäisiä), ylipaino (ylipaino rasittaa niveliä, erityisesti polven nivelet kärsivät ylipainosta), raskas työ ja liikunta( esim. raskas maanviljelystyö rasittaa paljon niveliä)Elintavat vaikuttavat paljon nivelrikon syntyyn ja etenemiseen esim. raskas työ,rankat urheilulajit, ylipaino, tupakointi yms vaikuttavat nivelrikkoon.

Nivelrikko sairastavan tulisi pitää erityisesti huolta selän ja alaraajojen nivelistä sillä nivelrikko esiintyy yleisimmin alarajoissa (polvissa) sekä selän nivelissä. Nivelrikossa kannattaa keskittyä erilaisiin liikehoitoihin, painon hallintaan, kevyeeseen kuntoiluun (esim. kuntokävely, kuntopyöräily, vesijuoksu), lepoon, lääkinnälliseen hoitoon (esim. kipusalvat, tulehduskipulääkkeet, etenkin parasetamoli)

 

 

1
Likers
NinaEskola

Sairauden oireet

Nivelrikon alkuvaiheessa ei oireita ilmene välttämättä ollenkaan tai oireet saattavat olla hyvin lieviä tai normaalia särkyä muistuttavia. Nivelrikon edetessä oireey kuitenkin muuttuvat pahemmiksi .

Nivelrikon oireita on: 

Nivelten jäykkyys (etenkin aamuisin, paikallaan olo pahentaa jäykkyyttä, liikkuvuus huonontuu esim. ei saa kättä taivutettu, suoristettua tai nostettua kunolla.

Nivelkipu (esim polttelu, särky, esiintyy yleensä liikkeen aikana tai sen jälkeen, kipu helpottaa levätessä. kipu yleensä paikallinen mutta saattaa myös säteillä.)

Nivelten epämuodostuneisuus, nivelten turvotus, nivelten naksuminen ( Nivelten epämuodostumista esiintyy yleensä kun sairaus on edennyt pitkälle)

Sairauden diagnosointi ja kriteerit

Nivelrikon toteaminen ei yleensä ole vaikeaa. Lääkäri pystyy toteamaan nivelrikon oireitten sekä röntgenkuvien avulla. Labrakokeitten tuloksissa ei löydy poikkeamia joka viitta siihen että sairaus mahdollisesti on nivelrikko.

1
Likers
NinaEskola

Sairauden vaikutus toimintakykyyn

Nivelrikon vaikutus toimintakykyyn riippuu siitä kuinka pitkällä sairaus on, minkälaiset elintavat on esim. onko ylipainoa, harrastaako liikunta esim. vesijumppa tai kuntopyöräily.

Nivelrikkopotilaan kannattaa sairauden alkuvaiheessa panostaa siihen että pyrkii pitämään lihaskuntoa yllä esim harrastamalla kevyttä liikuntaa, sekä syömään terveellisesti ja pudottamaan painoa jos ylipainoa on paljon.

1
Likers
NinaEskola

Hoitotyön auttamiskeinot

 • Kuvaa tähän kyseisen sairauden hoitotyönauttamiskeinot:
  • Ruokavalio, ravitsemusneuvonta
   • Mitä sairaus vaikuttaa ravitsemukseen tai mitä ravitsemus vaikuttaa sairauteen ja sen hoitoon
  • Kuntoutus, sekä fysioterapeutin antama että hoitajien toteuttama. Fyysisen lisäksi myös psyykkinen ja sosiaalinen
  • Mahdolliset ihon hoidot, jalkojen hoidot, haavojen hoito tms.
  • Ohjaaminen ja opettaminen

Muu hoitotyön toiminta

Lääketieteen auttamiskeinot

 • Kuvaa tähän kyseisen sairauden lääkehoito
  • Mahdolliset haittavaikutukset
 • Millä muilla lääketieteellisillä toimenpiteillä ja menetelmillä sairautta hoidetaan
  • Mitä tehtiin sairauden akuuttivaiheessa entä myöhemmin

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username