This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Etusivu

Kuvaus

 

Tutkinnon perusteet: http://www.oph.fi/download/124811_SoTe.pdf

Kevään 2014 aikatauluja

3+2 viikot 3,4,5,6

 • 16.1. Anna Maija 4h (12-16)  iltapäivä
 • 17.1. Nina 6h (9-15) + 13:00 Seija Oilunkaniemen opinnäytetyön ohjaus
 • 23.1. Anna Maija 8h (8-16)
 • 24.1. Nina 6h (9-15)
 • 30.1. Anna Maija 8h (8:15-15:30)
 • 31.1. Nina 6h (9-15)
 • 6.2.Nina 8h (8:15-15:30)
 • 7.2. Nina 6h(9-15)
 • 14.2. 9-12:00 Hätäelvytys ja defi, paikalla ne, joilla ei ole suoritettuna EA2:sta!!!!!!!

 • Kielten näyttö koululla 14.2. klo 12:15-15:30 Anna-Liisa Lehtinen

 • 17.3.Opinnäytetöiden esitykset (9-15)
 • 18.3. Love-tentti  8:15 - 12:00 (Huom! Muuttunut aika)
 • 19.3. Ammattijärjestöt esittäytyvät ja hiotaan CV:t kuntoon. Koulua 9 - 13:00
 • 20.3. Työnhaku / jatko-opintojen suunnittelu. Mahdollisuus kerrata erilaisia hoitotoimenpiteitä. (Koulua 9-13:00)

Osanäyttö 3+2-paikassa viikolla 6

Työssäoppiminen viikot 7,8,10,11. Osanäyttö viikolla 11

 

Opinnäytetyö seminaari 6.3.2013 6h (9-15)

Suoritukset opintotoimistossa 17.3.

Opinnäytetyöprosessin aikataulu

 • Aiheseminaari 12.9. klo 9-12
 • Palautus 12.3.2014
 • Seminaari 17.3. (9-15) Huom! Muuttunut aika

Opinnäytteen ohjeistus purot -wikiin

Valmistuvilta opintosuoritukset 17.3.

1
Likers
kkassu

Tekeillä olevat tehtävät

 

Tehtävä Aikataulu Mitä? Kuka ope
Hoitotyön periaatteet  Heti (11.10.2013) Mitä kyseinen periaate tarkoittaa käytännössä? Miten se näkyy käytännön hoitotyössä Nina

Hoitajan oikeudet, velvollisuudet ja potilasturva

Heti (11.10.2013) Kuvaa esimerkki, mitä tapahtui, missä jne... Nina
Toimintakyvyn arviointi Heti (11.10.2013)

Täydentäkää tekstit eri mittareiden osalta ja pohtikaa ja osallistukaa keskusteluun mittareiden käytöstä

Nina
Tavallisimpia sairauksia sairastavien hoitotyö Heti (11.10.2013) + jatkuvasti täydentyvä, aina omaan asiakkaaseen liittyen Oman asukkaan sairauksista valitaan aina sellaiset uudet, jotka itselle ovat vieraat, niistä tehdään Yleisyys, oireet, tutkiminen, hoito jne.... Nina
Aivoinfarktipotilaan hoitotyö Heti (11.10.2013) Keskustelu videolla näkyvistä voimavaroista ja hoitotyön tarpeista Nina
Opinnäytetyöt Heti (11.10.2013) Tuo sisäsllysluettelo omalle alasivulle Nina, Marianne, Anna Maija
Kulttuurin merkitys identiteetille Palautus heti (11.10.2013), esitys joulukuussa   Marianne
Verkostokartta Palautus Anna Maijan sähköpostiin anna-maija.nupponen(at)tampere.fi   Anna Maija
Ammatillisen kasvun oppimispäiväkirja Tarkemmat ohjeet pyydetään Anna maijalta sähköpostitse   Anna Maija

 

 

Perjantai 20.9. teemapaja

Perjantaina teeman on Ammatillinen ohjaus. Opiskelijoiden omien, työelämäpäivien aikana saamien ohjauskokemusten kautta syvennämme ymmärrystä ammatillisen ohjaamisen eri osatekijöistä. Opetusmenetelminä opetuskeskustelut, tarinateatterin menetelmät, opettajan jakama opetusmateriaali.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

No jopas on sepustuksia.
anonymous   (20.06.2016 12:50)
  Reply

Helou naiset!
kkassu   (19.03.2014 13:32)
  Reply