This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Nivelreumapotilaan hoitotyö

Yleistä

Nivelreuma on yleisin tulehduksellinen nivelsairaus. Nivelreumaan sairastuu vuosittain noin 1 700 suomalaista aikuista. Sairastuminen on yleisintä 60-70 -vuotiailla naisilla, harvinaisinta nuorilla miehillä. Nivelreuman syytä ei tiedetä, mutta se kuuluu autoimmuunitauteihin. Niissä elimistön immunologinen puolustus on suuntautunut väärin omaa kudosta vastaan. Nivelreuma ei ole periytyvä tauti, mutta alttius sairastumiseen periytyy lievästi. Tärkein nivelreumalle altistava ulkoinen syy on tupakointi. Mahdollisesti infektioilla, psyykkisillä tekijöillä sekä nivelten vammoilla on merkitystä.

 

1
Likers
NinaEskola

Sairauden oireet

Alkuoireisiin kuuluvat yleiskunnon lasku, sairauden tunne, väsymys ja nivelten aamujäykkyys. Nivelreuma alkaa tavallisesti lievänä nivelkipuna, useimmin aamuisin tuntuvana päkiöitten tai sormien arkuutena sekä jäykkyytenä. Näkyvin oire on nivelten turvotus. Jos tulehdus on voimakas, nivel lisäksi punottaa ja kuumottaa. Turvotus todetaan aluksi yleisimmin sormissa ja ranteissa. Tyypillisimmillään nivelreuma on varpaiden ja käsien nivelten melko symmetrinen tauti, mutta se voi levitä kaikkiin raajojen niveliin ja myös leukaniveliin sekä kaularankaan. 

 

1
Likers
NinaEskola

Sairauden diagnosointi ja kriteerit

Pitkään kestäneen nivelreuman tunnistamisessa ei ole vaikeuksia, mutta taudin alussa se ei ole helppoa. Nivelreumaa epäiltäessä potilas on aina lähetettävä erikoislääkärin arvioon. Tärkeitä havaintoja ovat nivelten turvotukset erityisesti sormissa ja ranteissa, päkiäarkuus, kohonnut lasko sekä reumatekijä veressä. Nivelreuman määrittelyyn käytetään usein luokittelukriteerejä, jotka hiljattain on uusittu. Kriteereihin kuuluvat edellä mainitut tärkeimmät oireet ja löydökset. Vanhat kriteerit eivät aina olleet riittävät herkät nivelreuman toteamisessa, mutta uudet vastaavasti antavat joskus aiheen nimittää nivelreumaksi muuta niveloireilua. 

 

1
Likers
NinaEskola

Sairauden vaikutus toimintakykyyn

Reumasairaus voi vaatia pysyviä elämäntapamuutoksia, jotka voivat olla arkipäivän sujumisen kannalta joskus hyvin pieniä, mutta ne voivat vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn.

Toiminta- ja liikuntakyvyn rajoittuminen voi vaikuttaa kodinhoitoon, henkilökohtaiseen hoitoon, työhön ja harrastuksiin. Arjen tehtävät kotona, kuten siivous, pyykinpesu, liikkuminen kotona, lastenhoito ja lasten kanssa yhdessäolo, voivat vaikeutua. Henkilökohtaisen toimintakyvyn heikkeneminen voi vaikuttaa myös henkilökohtaisen hygienian hoitoon. Käsien ja sormien toimintarajoitukset, kumartumisen ja suurten nivelien liikerajoitukset voivat edellyttää helposti puettavien vaatteiden käyttöä. Suuremmat toimintakyvyn rajoitukset voivat edellyttää vaihtamaan ammattia, muokkaamaan työtehtäviä tai luopumaan työstä.

Hoitotyön auttamiskeinot

      Nivelreuman hoitotyönauttamiskeinot:
 
 •  Ruokavalio, ravitsemusneuvonta 
Reumapotilaalle suositellaan normaalia, monipuolista ruokavaliota, jolla turvataan parhaiten ruokavalion riittävyys ja monipuolisuus.Tulehdus kiihdyttää aineenvaihduntaa, joten taudin aktiivivaiheessa on huolehdittava riittävästä energian ja proteiinin saannista. Tulehdus lisää myös vitamiinien ja kivennäisaineiden tarvetta. Ravitsemustilan heikkeneminen voi pahentaa taudin oireita.
 
 • Nivelreuman fysioterapia ja kuntoutus
Nivelreuman fysioterapia on kipujen hoitoa, nivelten toimintakyvyn ylläpitämistä liikehoitojen avulla sekä omatoimisen harjoittelun opastamista. Myös nivelreuman aktiivissa vaiheessa on huolehdittava nivelten liikkuvuudesta ja lihasten kunnosta. Toimintaterapialla ohjataan niveliä                 säästäviin työtapoihin. Erilaisilla lastoilla pyritään vähentämään nivelten kipuja sekä estämään virheasentojen syntymistä. Kuntoutuksella pyritään ylläpitämään työ- ja toimintakykyä. Heti sairastumisen jälkeen kuntoutukseen kuuluvat kurssit, jotka antavat tarvittavan tiedon  selviytymisestä pitkäaikaisen sairauden kanssa. Työssäkäyvien ja nuorten kohdalla on ammatilliseen kuntoutukseen kiinnitettävä huomiota. Kelan tukema vaikeavammaiskuntoutus  auttaa tehokkaasti pahimmin invalidisoituneita.
 
 • Ohjaaminen ja opettaminen
Hyvään ohjaukseen kuuluu, että ohjaaja kunnioittaa ohjattavan autonomiaa ja osoittaa aitoa kiinnostusta sekä arvostusta. Hyvällä ohjauksella mahdollistetaan asiakkaan sitoutuminen omaan hoitoonsa ja hoidon jatkuvuuteen arjessa. Ohjauksella asiakas pääsee alkuun kuntoutuksen ja apuvälineiden hankkimisen kanssa. 

 

 

1
Likers
NinaEskola

Lääketieteen auttamiskeinot

 • Lääkehoitoon kuuluu ennen muuta taudin kulkua rauhoittava peruslääkehoito. Suosituimpia lääkkeitä ovat metotreksaatti, sulfasalatsiini, hydroksiklorokiini ja leflunomidi. Niitä käytetään usein myös samanaikaisesti yhdistelmähoitona. Uusiin biologisiin reumalääkkeisiin turvaudutaan, jos ensisijaishoitona olleet lääkeaineet eivät riittävästi tehoa. Jos nivelreuma todetaan vaikeaksi ja nivelten tuhoutumisesta on jo merkkejä, saattaa olla aihetta aloittaa biologinen reumalääke välittömästikin. Lääkkeillä on usein haittavaikutuksia, mutta on selvää, että reumalääkkeiden tuottama hyöty on paljon suurempi kuin haitat. Peruslääkehoidon teho on sitä parempi, mitä varhaisemmassa taudin vaiheessa se aloitetaan.Useimmat potilaat tarvitsevat hoidon tukena kipulääkitystä.
  • Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat vastavaivat ja lievät keskushermostoperäiset oireet ja valoyliherkkyys. Harvinaisempi on näkökykyä mahdollisesti pysyvästikin vioittava silmänpohjan retinopatia, jota esiintyy etenkin pitkäaikaishoidossa ja korkeilla annoksilla. Hoidon alkuun voi myös liittyä silmien tarkennuskyvyn heikkoutta. Lääkettä ei tule käyttää mikäli sairastat psoriasista, porfyriaa tai vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa.
 • Muita lääketieteellisiä hoitokeinoja
  • Leikkaushoidoilla voidaan poistaa lääkkeille vastustuskykyistä tulehduskudosta nivelistä tai jännetupista (puhdistusleikkaukset) sekä korjata jo vaurioituneita niveliä. Tekonivelten kehitys on ollut nopeaa. Niiden merkitys on tärkeä invalidisoitumisen estämisessä.
    
1
Likers
NinaEskola

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username