This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Sairaan ja vanhuksen sosiaalitva

Teemapaja 16.9.2013 Sairaan ja vanhuksen sosiaaliturva

keskeinen lainsäädäntö, keskeiset sosiaaliturvan palvelut, ryhmätehtävä kirjallisuuteen perustuen

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username