This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Ravitsemustilan ja ravinnonsaannin arviointi ja seuranta

Miten voidaan arvioida ja seurata ikääntyneen ihmisen ravitsemustilaa ja ravinnon saantia?

  • Painon seuranta
  • Tahattoman painonlaskun seuranta
  • Ruokavalio, ernergian saanti
  • Laboratorio tutkimukset
  • Arviointivälineet kuten MNA

/SK

Miten voidaan arvioida ja seurata ikääntyneen ihmisen ravitsemustilaa ja ravinnonsaantia?

- Tarkkailemalla painoa esim. heittteleekö paino paljon, laskee paino äkillisesti tai onko nopeasti tapahtuvaa painon nousua

- Ruokavalion tarkkailua esim. miten joku tietty ruokalaji vaikuttaa fyysiseen kuntoon ja toimintakykyyn, tarkkailemalla kuinka hyvin syö vai ilmeneekö tietynlaisen ruuan syömisessa ongelmia

- Laboratorio tutkimuksilla, EKG:llä, sydämen röntgenkuvalla (thorax kuva). Näillä kokeilla voidaan saada selvyys onko kyseessä sydämenvajaatoiminta.

/SA-L

 

1.Havainnoidaan asiakkaan syömiskykyä ja arvioimaan esim. miten ja millä hän pystyy syömään. Syökö haarukalla vai lusikalla, syökö pehmeää vai sileää soseutettua ruokaa .

Jos asiakas ei pysty syömään itsenäisesti vaihtoehtona voi olla esim. ruoan syöttäminen. Jos asiakas on huono nielemään isoja ruoanpaloja, tai ei muuten suostu syömään, mutta juo hyvin, voidaan asiakkaalle antaa esimerkiksi; runsaasti energiaa sisältäviä vanukkaita tai juomia esim. nutridrink.

2. Eri sairauksia sairastavien asiakkaiden ravitsemushoidon suunnittelussa tarvitaan tietoa esim:

Mikä sairaus on kyseessä, mitkä ruoka-aineet sopivat/mitkä eivät.

/MS

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username