This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Supraventrikulaarinen takykardia (SVT)

Yleistä

Eteisperäisiä tiheälyöntisiä rytmihäiriöitä kutsutaan lääketieteessä supraventrikulaarisiksi takykardioiksi, jonka suora suomennos on "kammioiden yläpuoliset tiheälyöntisyydet". Niille on ominaista ajoittain ilmaantuva hyvin tiheä syke, tavallisesti 140–220 kertaa minuutissa. Useimmilla rytmihäiriökohtaus ilmaantuu muutaman kerran vuodessa, mutta joitakin se vaivaa lähes päivittäin. SVT:n tykytys voi syntyä eri tavoilla. Yleensä sydän on muuten terve, mutta sykettä ohjaavassa sähköisessä toiminnassa on häiriö. Sydämen eteisen jokin kohta alkaa tuottaa sähköimpulsseja tiheään tahtiin. Toinen mekanismi on kiertoaktivaatio, sähköimpulssi ikään kuin kiertää kehää eteisten ja kammioiden välillä. 
 
1
Likers
NinaEskola

Sairauden oireet

SVT:ssä tiheälyöntisyyskohtaus alkaa äkisti. Oireina on tykytyksen tunnetta, ahdistusta sydänalassa, huimauksen tunnetta ja huonoa oloa. Hyvin tiheä syke häiritsee sydämen pumppaustoimintaa, minkä vuoksi rytmihäiriö tulee hoitaa. Tykytys voi lakata, kun sydämen toimintaa hidastavaa vagus-hermoa aktivoidaan. Hermo aktivoituu, kun paine keuhkoissa lisääntyy. Käytännössä tämä saadaan aikaan puhaltamalla pulloon täydellä voimalla 15–30 sekunnin ajan. Toinen keino vagus-hermon aktivoimiseksi on valella kasvoja kylmällä vedellä.
 
1
Likers
NinaEskola

Sairauden diagnosointi ja kriteerit

Yleensä rytmihäiriön tarkka syy selviää oirekuvan, sydänfilmin ja rytmihäiriön aikana tallennetun sydänfilmin perusteella. Hankalaoireinen ja toistuva tykytystaipumus tutkitaan sydämensisäisesti paikallispuudutuksessa tehtävässä katetritutkimuksessa. Mikäli potilaalla on pysyvä sydänsairaus tai tykytyskohtaukseen liittyy tajunnanhäiriöitä, tulee rytmihäiriö aina tutkia katetritutkimuksella 

 

1
Likers
NinaEskola

Sairauden vaikutus toimintakykyyn

Hoitotyön auttamiskeinot

 • Kuvaa tähän kyseisen sairauden hoitotyönauttamiskeinot:
  • Ruokavalio, ravitsemusneuvonta
   • Mitä sairaus vaikuttaa ravitsemukseen tai mitä ravitsemus vaikuttaa sairauteen ja sen hoitoon
  • Kuntoutus, sekä fysioterapeutin antama että hoitajien toteuttama. Fyysisen lisäksi myös psyykkinen ja sosiaalinen
  • Mahdolliset ihon hoidot, jalkojen hoidot, haavojen hoito tms.
  • Ohjaaminen ja opettaminen

Muu hoitotyön toiminta

Lääketieteen auttamiskeinot

 • Kuvaa tähän kyseisen sairauden lääkehoito
  • Mahdolliset haittavaikutukset
 • Millä muilla lääketieteellisillä toimenpiteillä ja menetelmillä sairautta hoidetaan
  • Mitä tehtiin sairauden akuuttivaiheessa entä myöhemmin

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username