This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Sepelvaltimotautipotilaan hoitotyö

Yleistä

Syyt

Sepelvaltimotauti johtuu valtimonkovettumataudista. Aortan tyvestä lähteviä sepelvaltimoita on kaksi eli vasen ja oikea.

Sepelvaltimotautia aiheuttavat riskitekijät, joista tärkeimmät ovat tupakointi, epäterveellinen ruokavalio, kohonnut veren kolesteroli, kohonnut verenpaine ja diabetes.

1
Likers
NinaEskola

Oireet, tutkiminen ja tarkkailu

Oireet

Tavallisin oire on rintakipu, joka alkaa tuntua ruumiillisessa rasituksessa, kun sydämen syketaso nousee. Esimerkiksi reippaasti liikkuessa ja reilussa lihastyössä. Kipu tuntuu yleensä keskellä rintaa laaja-alaisena ja ahdistavana tai puristavana. Kipu voi säteillä käsivarsiin, leukaperiin, selkään lapojen väliin tai ylävatsalle. Yleensä kipu pysäyttää liikkumisen, ja levossa se helpottuu muutamassa minuutissa.

Sepelvaltimotaudin oireet syntyvät sydänlihaksessa vallitsevan hapenpuutteen eli sydänlihasiskemian seurauksena. Tauti kehittyy vähitellen eikä suurimmalla osalla potilaista ole taudin alkuvaiheessa oireita jopa moneen vuoteen.

Ajan mittaan alkaa esiintyä hapenpuutteesta aiheutuvia iskeemisiä kohtauksia, joista osa voi olla oireettomia eli kivutonta iskemiaa.

Sydänlihaksen hapensaantiin vaikuttavat sepelvaltimoiden tila, syketaajuus, aortan diastolinen paine eli lepovaiheen paine, veren hapenkuljettamiskyky ja sydämen sisällä vallitsevat paineolosuhteet.

Ilmenemismuodot

 • rasituskipu eli angina pectoris
 • äkillinen sepelvaltimotauti kohtaus
 • sydän infarkti
 • sydämen rytmihäiriöt
 • äkkikuolema
 • sydämen vajaatoiminta

Vanhoilla ihmisillä oireet saattavat ilmetä eri tavalla kuin nuorilla johtuen siitä että vanhuksilla saattaa olla useita eri sairauksia ja lääkkeitä jolloin tietyn sairauden oireet ilmenevät eri tavalla tai jäävät taka- alalle.

TUTKIMINEN

Verenpaineen seuranta, EKG (sydänfilmi), rasituskoe, jos huomataan että lääkehoito ei tehoa jatketaan tutkimuksia sepelvaltimoiden varjoainetutkimuksila.

 

1
Likers
NinaEskola

Terve verisuoni ja tukkeutunut

1
Likers
NinaEskola

www.terveystavaksi.wordpress.com

www.omaterveyteni.fi

www.oireet.fi

Verisuonen tukkeutumisprosessi

1
Likers
NinaEskola

Hoitotyön auttamiskeinot

 • Kuvaa tähän kyseisen sairauden hoitotyönauttamiskeinot:
  • Ruokavalio, ravitsemusneuvonta
   • Mitä sairaus vaikuttaa ravitsemukseen tai mitä ravitsemus vaikuttaa sairauteen ja sen hoitoon
  • Kuntoutus, sekä fysioterapeutin antama että hoitajien toteuttama. Fyysisen lisäksi myös psyykkinen ja sosiaalinen
  • Mahdolliset ihon hoidot, jalkojen hoidot, haavojen hoito tms.
  • Ohjaaminen ja opettaminen
  • Muu hoitotyön toiminta

Sepelvaltimotaudin etenemistä voidaan tehokkaasti ehkäistä kiinnittämällä huomio valtimotautia lisääviin riskitekijöihin, joista tärkeimmät ovat tupakointi, kohonnut verenpaine ja kohonnut veren kolesteroliarvo.

Sen jälkeen kun sepelvaltimotauti on todettu, ehkäisytoimet ovat entistä tärkeämmät. Sepelvaltimotaudilla on taipumus uusiutua. Uusiutumista voidaan huomattavasti estää vähentämällä valtimotaudin riskitekijöitä. Säännöllisellä kuntoliikunnalla on mahdollista vähentää sepelvaltimotautiin liittyviä oireita.

Säännöllinen liikunta lisää HDL- kolesterolia ja vähentää LDL- kolesterolia ja triglyseridejä. (Triglyseridit ovat veressä kiertäviä rasvoja, joita elimistön solut käyttävät energianlähteenään ja muihin tarkoituksiin).

 

Verenpaineen kotiseuranta ja sen ohjaaminen

 • Mittausta edeltävän puolen tunnin aikana vältä voimakasta fyysistä ponnistelua, tupakointia ja kofeiinipitoisia juomia (kahvi)
 • Istu paikallasi 5 minuuttia ennen mittausta
 • Laita mansetti käteesi, niin että letkut tulevat kyynärtaipeen kohdalle
 • Pidä käsi rentona esim. pöydän päällä ja laita mittari päälle
 • Kirjaa tulos ylös esim. seurantakorttiin
 • Mittaa verenpaine 2 kertaa päivässä, esim. aamulla ja illalla

 

1
Likers
NinaEskola

Lääketieteen auttamiskeinot

Sepelvaltimotaudissa käytettävät lääkkeet ovat nitraatit, beetasalpaajat, kalsiumsalpaajat, ASA eli asetyylisalisyyli happo ("sydänaspiriini") ja kolesteroli alentavat lääkkeet, nitron käyttö tarvittaessa (otetaan rintakivun tullessa, jolloin kipu nopeasti väistyy)

 

Nitraatit

pitkävaikutteinen

 • angina pectoris kohtauksen esto
 • voi riittää ainoaksi lääkkeeksi lievässä sepelvaltimotaudissa
 • laajentaa verisuonia
 • vähentää sydämen kuormitusta
 • lääkelaastari tai tabletti
 • tuttuja kauppanimiä:ismox, ormox, deponit

 

sivuvaikutukset ja muuta hoitotyön kannalta huomioitavaa

 • päänsärky, huimaus, heikkouden tunne
 • tihentynyt syketiheys (takykardia)
 • matala verenpaine, etenkin pystyasennossa; ihon punoitus
 • pahoinvointi, oksentelu

 

lyhytvaikutteinen

 • rintakipukohtaus hoito
 • tabletti kielen alle tai suu suihke
 • laajentaa verisuonia
 • voi laskea verenpainetta
 • voi aiheuttaa päänsärkyä
 • tuttuja kauppanimiä: nitro, nitromex, dinit(suihke)

sivuvaikutukset ja muuta hoitotyön kannalta huomioitavaa

 • sekavuus
 • huimaus, uneliaisuus
 • sydämen tiheälyöntisyys
 • alhainen verenpaine (huomioitava ettei asiakas kaadu)
 • heikkouden tunne
 • päänsärky

Beetasalpaajat

Säännöllisesti käytettävä beetasalpaajalääke estää oireiden syntymistä, koska se estää sykkeen liiallisen nousun ja laskee verenpainetta

 • peruslääke
 • angina pectoris kohtauksen esto
 • alentaa sydämen hapenkulutusta
 • alentaa verenpainetta
 • estää pulssin nousua rasituksen aikana
 • tuttuja kauppanimiä: tenoblock,bisoprolol comp,

sivuvaikutukset ja muuta hoitotyön kannalta huomioitavaa

 • unihöiriöt
 • väsymys
 • raajojen verenkiertohäiriöt

Kalsiumsalpaajat

 • käytetään, jos beetasalpaaja ei sovi
 • alentaa sydämen hapenkulutusta
 • alentaa verenpainetta
 • vähentää sydämen kuormitusta
 • optimoi sydämen lyöntitaajuutta
 • tuttuja kauppanimiä: verapamil(verpamiili), dilzem(diltiatseeni), adalta(nifedipiini)

 

sivuvaikutukset ja muuta hoitotyön kannalta huomioitavaa

 • kuumotus
 • kasvojen punoitus
 • jalkojen turvotus
 • päänsärky
 • ummetus

ASA eli asetyylisalisyylihappo

 • ehkäisee valtimoveritulpan muodostumista
 •  peruslääke
 • estää verihiutaleiden yhteentakertumista eli trombosyyttinen aggregaatiota
 • Tuttuja kauppanimiä: aspiriini, primaspan, disperin

sivuvaikutukset ja muuta hoitotyön kannalta huomioitavaa

 •  ylävatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ruoansulatuskanavan haavaumat ja verenvuoto
 • pidentynyt verenvuotoaika, vähentynyt verihiutaleiden yhteenliimautuminen
 • yliherkkyysoireet (kuten nokkosihottumasta johtuva turvotus, keuhkoputkien supistuminen, nuha).
 • ripuli
 • mahahaava potilailla ei saa käyttää ollenkaan, vanhuksille ei kortisonilääkityksen aikana

Kolesterolia alentavat lääkkeet

 • vähentää angina pectoris kohtauksia ja sepelvaltimotautikuolleisuutta
 • voi pienentää jo muodostuneita rasvaperäisiä verisuoniahtaumia
 • statiinit alentavat kolestroli tasoa
 • fibraatit alentavat triglyseriditasoa
 • tuttuja kauppanimiä:
  • statiini: lipitor, atorvastatiini
  •  fibraati: bezalip, betsafibraatti
  • muita: ezetrol, etsetimibi                        

sivuvaikutukset ja muuta hoitotyön kannalta huomioitavaa

 • nenäkäytävien tulehdus, kurkkukipu, nenäverenvuoto
 • allergiset reaktiot
 • suurentuneet verensokeriarvot (jos sinulla on diabetes, jatka huolellista sokeriarvojen seurantaa), veren kreatiinikinaasiarvojen suureneminen
 • päänsärky
 • pahoinvointi, ummetus, ilmavaivat, ruoansulatusvaivat, ripuli
 • nivelkipu, lihaskipu ja selkäkipu
 • poikkeavat maksan toimintakokeiden tulokset.

trivial pursuit


Mitkä ovat sepelvaltimotaudin riskitekijöitä?

 - tupakka, epäterveellinen ruokavalio, kohonnut kolesteroli, kohonnut verenpaine ja diabetes


Mikä on tavallisin oire sepelvaltimotaudissa. Milloin se alkaa tuntua?

Rintakipu, joka alkaa tuntua ruumiillisessa rasituksessa kun sydämen syketaso nousee

 

Miksi kutsutaan seplevaltimotautiin liittyvää rasituksen yhteydessä ilmenevää rintakipua?

Angina pectoris

 

Missä angina pectoris -kipu tyypillisesti tuntuu?

Kipu tuntuu puristavana tavallisimmin keskellä rintaa. Voi säteillä kaulaan, leukaperiin tai hartiaseutuun, tyypillisesti vasempaan joskus myös oikeaan käteen.Millä tavoin sepelvaltimotautia tutkitaan?
 Perusteellinen haastattelu oireista ja tuntemuksista, EKG, kliininen rasituskoe (rasitus-EKG),

labrat, Thorax rtg, sepelvaltimoiden varjoainekuvaus, sydämen ultraääni

 

Mikä sepelvaltimotaudissa aiheuttaa iskeemisiä kohtauksia?
a) rytmihäiriöistä b) hapenpuute c) korkeasta verenpaineesta.

hapenpuute


Yleisin sepelvaltimotaudin oire on rintakipu. Missä se eniten tuntuu?
a) kyljessä b) selässä c) keskellä rintakehää

keskellä

 

Montako sepelvaltimoa ihmisellä on?

kaksi


Mitkä asiat vaikuttavat sydänlihaksen hapensaantiin?

sepelvaltimoiden tila, syketaajuus, aortan diastolinen paine eli lepovaiheen paine, veren hapenkuljettamiskyky ja sydämen sisällä vallitsevat paineolosuhteet.

 

Voiko sepelvaltimotautiin kuolla?

Voi. Sepelvaltimotauti on yleisin kuolinsyy Suomessa, vuosittain siihen kuolee noin 13 000 suomalaista

 

Mikä on sepelvaltimotaudin lääkehoidon tavoitteena?

Oireiden lievitys ja vakavien sepelvaltimotapahtumien ehkäisy


Suurimmalla osalla sepelvaltimotautipotilaista oireita esiintyy jo taudin alkuvaiheessa, mikä helpottaa aikaista diagnosointia. Totta vai tarua?

Tarua. Suurimmalla osalla taudin alkuvaiheessa  oireita ei esiinny jopa moneen vuoteen.

Mistä sepelvaltimotaudin oireet johtuvat?

Sydänlihaksen hapenpuutteesta

 

Ilmeneekö nuoren ja vanhan sepelvaltimotaudin oireet erilailla?

Oireet voivat vanhuksilla ilmetä eri tavalla koska vanhuksilla  on muitakin erilaisia sairauksia ja lääkkeitä.

 

Millaisia lääkkeitä sepelvaltimotautiin käytetään?

Nitraatit, beetasalpaajat, kalsiumsalpaajat, asetyylisalisyylihappo, kolesterolia alentavat lääkeet ja nitro.

 

Sepelvaltimotautikohtaukset ovat aina kivuliaita. Totta vai tarua?

Tarua . Kivut voivat olla huomaamattomia, esim.kivutonta iskemiaa.

 

Miten  sydäninfarkti liittyy sepelvaltimotautiin?

Aina sepelvaltimotauti ei "varoittele etukäteen" angina pectoris -oirein. Sen ensimmäinen ilmenemismuoto voi olla sydäninfarkti

 

Mistä sepelvaltimotauti johtuu?

Sepelvaltimotauti johtuu aortan tyvestä lähtevienseplevaltimoiden valtimonkovettumataudista ateroskleroosista

Miten sepelvaltimotauti voi ilmetä?

 • rasituskipu eli angina pectoris
 • äkillinen sepelvaltimotauti kohtaus
 • sydän infarkti
 • sydämen rytmihäiriöt
 • äkkikuolema
 • sydämen vajaatoiminta                        

 

Mikä on selpelvatimotautipotilaan lääkkeetön hoito?

Tupakoinnin lopettaminen, terveellinen ravinto, liikunta, verenpaineen hallinta, veren kolesterolitasapainon hallinta, painonhallinta, alkoholin käytön minimointi

 Jos itsehoito tai lääkkeet eivät tehoa sepelvaltimotautiin?  Mitkä toimenpiteet tulevat kyseeseen?

Jos oireet eivät pysy lääkityksellä poissa, voidaan tehdä sepelvaltimon     pallolaajennus tai ohitusleikkaus. Hoitomuodon valinta riippuu siitä, millaisia ahtaumia ja missä kohdin varjoainekuvauksessa todetaan.

 

Mikä on sepelvaltimotautipotilaan keskeisin lääkehoito?

ASA, beetasalpaajat, kolesterolia alentava lääkitys, ACE:n estäjät ja ATR:n salpaaja, kalsiumsalpaajat, nitraatit

 

Mikä on Angina Pectoris -rintakipukohtauksen lääkkeellinen ensiapu?

½ ASA + lyhytvaikutteinen nitraatti joko tablettina pureskellen tai kielen alle tai suihkeena  1-3 sumutusta kielen päälle.

 
 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

minä olen 12 vuotias lapsi ja rintakipu ja päänsärky,hikoilu,selkä-hartiakivut välillä mahakipuja kaikkia kipuja ilmenee vuorotellen ja kivut kestäneet 3 päivää yölläkin on kipuja kertokaa onko vakava sairaus vai voinko olla huoletta.
anonymous   (25.03.2014 17:59)
  Reply