This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Alzheimerin tautia sairastavan hoitotyön erityispiirteet

Yleistä

Sairauden synty

Alzheimerin taudin syntyyn voivat vaikuttaa sekä perinnöllisyys että ympäristötekijät. Alzheimerin tauti on hitaasti ja tasaisesti etenevä muistisairaus.

Altistavat tekijät

Alzheimerin tautiin voi sairastua kuka tahansa. Joitakin Alzheimerin taudille altistavia tekijöitä on kuitenkin pystytty tunnistamaan. Alzheimerin taudin riskitekijöitä ovat:

 • korkea ikä
 • perinnölliset alttiustekijät
 • muut riskitekijät  

Elintavat

Elintavoila ei pitäisi olla merkitystä sairauteen.

Perinnöllisyys

Vaikka Alzheimerin taudin perinnöllisyydestä tiedetään vielä melko vähän, voidaan todeta, että sairaus periytyy erittäin harvoin. Tutkimusten mukaan, kaikista Alzheimerin tautia sairastavista potilaista 0,5-1 prosenttia sairastaa periytyvää tautia. Perinnöllisyyden todennäköisyys sairauden aiheuttajana kuitenkin kasvaa hieman, jos se alkaa alle 60-65 -vuotiaana. On arvioitu, että alle 60-vuotiaana alkavista tapauksista 5-10 prosenttia olisi periytyviä.  

Sairauden yleisyys ja ilmaantuvuus Suomessa

Alzheimerin yleisyys kasvaa voimakkaasti iän myötä. Alle 65-vuotiailla tauti on harvinainen, mutta yli 85-vuotiailla sitä esiintyy jo 15–20 prosentilla.

Suomessa ilmaantuu vuosittain noin 13 000 uutta dementian asteista muistisairaustapausta.

 

 

1
Likers
NinaEskola

Sairauden oireet

Samoja oireita voi olla muissakin muistisairauksissa, mutta tyypillisempiä oireita alzheimeriin:

 • muistihäiriöt alkaen lähimuistin vaikeuksista -vaikeus muistaa viime aikojen tapahtumia

 • uuden oppiminen heikkenee - uudet asiat eivät jää mieleen ja oppiminen on vaikeaa

 • abstraktin ajattelun vaikeutuminen - sananlaskujen ja vertauksien ymmärtäminen

 • puheen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeus - vaikeus löytää sanoja tai ymmärtää sanallisia ohjeita

 • vaikeus tunnistaa esineitä, käytetään vääriä esineitä väärissä yhteyksissä

 • esineiden ja asioiden nimeämisen vaikeudet - käytetään kiertoilmauksia

 • kätevyyden häiriöt -vaikeuksia pukeutumisessa tai esineiden käytössä

 • ajan ja paikan tunnistamisen vaikeudet -eksyminen

 • mielialan lasku, ahdistuneisuus, - joskus myös levottomuus, aggressiivisuus, vaeltelu

 

 

1
Likers
NinaEskola

Sairauden diagnosointi ja kriteerit

Muistisairautta voi tutkia erilaisilla muistitesteillä esim. mmse testillä. Myös pään CT-kuvauksella voidaan sitä tutkia.

 

Tätähän voisi täydentää kriteerit.. T:Nina

 

1
Likers
NinaEskola

Sairauden vaikutus toimintakykyyn

Psyykkinen:

 • ahdisuneisuus
 • aggresiivisuus
 • uni vajeudet
 • erilaiset persoonallisuushäiriöt


Fyysinen:

 • asukas ei enään suoriudu päivittäisistä toiminnnoista
 • toimintakyky alenee
 • fyysinen terveys heikkenee
 • asukas ei pysty huolehtimaan itsestään

Sosiaalinen:

 • uuden oppimisen heikkeneminen
 • sosiaaliset suhteet jäävät

 

1
Likers
NinaEskola

Hoitotyön auttamiskeinot

 • Kuvaa tähän kyseisen sairauden hoitotyönauttamiskeinot:
  • Ruokavalio, ravitsemusneuvonta
   • Mitä sairaus vaikuttaa ravitsemukseen tai mitä ravitsemus vaikuttaa sairauteen ja sen hoitoon
  • Kuntoutus, sekä fysioterapeutin antama että hoitajien toteuttama. Fyysisen lisäksi myös psyykkinen ja sosiaalinen
  • Mahdolliset ihon hoidot, jalkojen hoidot, haavojen hoito tms.
  • Ohjaaminen ja opettaminen
  • Muu hoitotyön toiminta

Lääketieteen auttamiskeinot

Ebixa 20mg 1x1 päivässä klo 8

- Vaikuttava aine memantiini

- Tarkoitettu keskivaikean ja vaikean alzheimerin taudin hoitoon

- Memantiini estää glutamaatti-välittäjä-aineen liiallista toimintaa aivoissa ja siten lievittää taudin oireita ja auttaa selviytymään paremmin päivittäisistä toimista

- Yleisimpiä haittavaikutuksia on päänsärky, ummetus, uneliaisuus, huimaus ja tasapainohäiriöt

Reminyl 24mg 1x1 päivässä kello 12/14

- Vaikuttava aine Galantamiini

-  Tarkoitettu alzheimerin taudista johtuvan lievän ja kohtalaisen vaikean dementian oireiden hoitoon

- Lääkeannos otetaan kerran vuorokaudessa aamuisin.

- Lääke pyrkii hidastamaan taudin etenemistä, hidastamaan muistin huonontumista sekä lievittää muita oireita ja auttaa selviytymään paremmin päivittäisistä toiminnoista

- Tavallisimmat haittavaikutukset ovat mm. pahoinvointi, huimaus, päänsärky, uneliaisuus, väsymys, oksentelu ja muut vatsavaivat

 • Millä muilla lääketieteellisillä toimenpiteillä ja menetelmillä sairautta hoidetaan
  • Mitä tehtiin sairauden akuuttivaiheessa entä myöhemmin
1
Likers
NinaEskola

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username