This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitotyö

Kaatumisriskin tunnistaminen

Vanhojen ihmisten kaatumisriskin tunnistaminen

Kaatumishistorian seuraaminen

Päivittäisen toimintakyvyn tarkkaileminen

Tasapainon seuraaminen

Näkö ja kuuloaistien toimintakyvyn huomioiminen

Sairauksien ja lääkitysten seuraaminen

IKINÄ-opas – Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy

Muistin toimintakyvyn seuraaminen

http://www.thl.fi/fi_FI/web/pistetapaturmille-fi/iakkaat/toimintamalli/opas

 

 

Materiaalia kaatumisten ehkäisyyn

 

OTAGO on helppo ja tehokas kotiharjoitteluohjelma, joka säännöllisesti tehtynä vähentää iäkkään kaatumisalttiutta.
OTAGO-harjoitteluohjelma (pdf 1,67 Mt)

Ikääntyneen niveloireet

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username