This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Kulttuurilähtöisyys

Sisältöalue

 

  • Kohdellaan asiakkaita heidän kulttuurin mukaan
  • Esim. Ruokailutilanteet, jos asukkaan kulttuurissa ei sallita veriruokia, niin pitää olla vaihtoehtoinen ruoka hänelle
  • Kohtelee asiakkaita heidän kulttuurinsa mukaan.
  •  Pitää tietää/ etsii tietoa tarvittaessa erilaisista kulttuureista, koska niissä on omat tavat toimia asioissa eli silloin pitää osata kohdella asiakkaita sen mukaan.
  • Kunnioittaa asiakkaan kulttuuria
  • Esim. kaikki eivät vietä erilaisia juhlia kuten joulu
     

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username