This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Keuhkosyöpäpotilaan hoitotyö

Yleistä

 • Keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä.

 • Suomessa se on miehillä toiseksi yleisin ja naisilla neljänneksi yleisin syöpämuoto. Keuhkosyöpä on yleisempää iäkkäillä ihmisillä kuin nuoremmilla. Siihen sairastuu vuosittain vajaat 2100 suomalaista.

 • Miesten keuhkosyöpä on selvästi vähentynyt tupakoinnin vähentymisen myötä. Naisten sairastuvuus on lisääntynyt, koska heidän tupakointinsa on yleistynyt.
   
 • Keuhkosyöpä saa alkunsa pahanlaatuisista solumuutoksista keuhkoputkissa tai keuhkokudoksessa.
   
 • Tupakointi on tavallisin keuhkosyövän aiheuttaja:
  90% keuhkosyöpätapauksista johtuu tupakanpoltosta.
  Tupakansavussa oleva terva aiheuttaa syöpää. Terva tuhoaa vähitellen keuhkojen sisäpinnan värekarvat. Värekarvat ovat tärkeitä, koska niiden tehtävänä on suojella keuhkoja pölyltä ja muilta haittatekijöiltä hengittäessämme. Jos värekarvat tuhoutuvat, terva pääsee suoraan kosketukseen keuhkojen pintasolujen kanssa ja toimii ärsykkeenä pahanlaatuisten solujen synnylle.

images?q=tbn:ANd9GcTUMmiz4uTbEzc6QrjbFYV

 • Myös tupakoimaton ihminen voi sairastua keuhkosyöpään, mutta se on harvinaista. Passiivinen tupakointi suurentaa sairastumisen vaaraa. Tupakoinnin lopettaneen riski sairastua keuhkosyöpään vähenee ja lähestyy kymmenessä vuodessa tupakoimattoman sairastumisvaaraa.
   
 • Tupakoinnin lisäksi toinen tunnettu keuhkosyövän aiheuttaja on asbesti, joka on syynä noin joka kymmenenteen keuhkosyöpään. Asbestille altistuminen on usein työperäistä.
   
 • Keuhkosyöpä jaetaan mikroskooppisen luokittelun perusteella kahteen päätyyppiin:
  ei-pienisoluisiin syöpiin (n.70-80%) ja pienisoluisiin syöpiin (n.20%)

Sairauden oireet

Keuhkosyövän ensioireita ovat:

 • yskä
 • veriset yskökset
 • hengenahdistus
 • toistuvat keuhkotulehdukset

Myös yleisoireet ovat keuhkosyövässä tavallisia. Sellaisia ovat esimerkiksi:

 • ruokahaluttomuus
 • laihtuminen
 • heikkous
 • väsymys
 • kuumeilu

Kasvaimen sijainti ja leviäminen keuhkossa vaikuttavat oirekuvaan. Joskus potilaalla on rintakehän tai hartian kipua, käheyttä tai nielemisvaikeuksia. Jos kasvain painaa yläonttolaskimoa, kaula ja kasvot alkavat turvota ja potilaalle tulee hengitysvaikeuksia. Silloin tarvitaan nopeita hoitotoimenpiteitä.

Sairauden diagnosointi ja kriteerit

 • Syöpä todetaan useimmiten keuhkojen röntgenkuvalla.
   
 • Syövän sijainti ja levinneisyys selvitetään tietokonekerroskuvauksella.
   
 • Keuhkoputken tähystyksessä pyritään kasvaimesta saamaan näytepala mikroskooppista tutkimusta varten. Sen avulla syöpä voidaan luokitella tyyppeihin, mikä on tarpeen tehokkaimman hoitomuodon valinnan kannalta 

keuhkot.jpg

Sairauden vaikutus toimintakykyyn

Fyysinen toimintakyky huononee hengenahdistuksen ja yskän myötä

Hoitotyön auttamiskeinot

Ruokavalio, ravitsemusneuvonta

Terveellinen ruokavalio auttaa ehkäisemään syöpää ja muita sairauksia sekä jaksamaan hyvin arjessa. Syöpä ei kehity hetkessä, joten sen vaaraa voi myös vähentää pitkällä aikajänteellä

Ravintoon liittyvissä asioissa kannattaa muistaa, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Tietyt yksittäiset ravintotekijät eivät vaikuta yksin, suurin merkitys on tasapainoisella kokonaisuudella.
 

Kuntoutus, sekä fysioterapeutin antama että hoitajien toteuttama. Fyysisen lisäksi myös psyykkinen ja sosiaalinen

Mahdolliset ihon hoidot, jalkojen hoidot, haavojen hoito tms.

Ohjaaminen ja opettaminen

Lääketieteen auttamiskeinot

Keuhkosyöpäpotilasta voidaan hoitaa usealla eri tavalla:

 • leikkaushoito
 • sädehoito
 • solunsalpaajat eli sytostaatit
 • oireiden hoitaminen lääkkeillä

Leikkaushoito
Leikkaus- eli kirurgisessa hoidossa poistetaan syöpäkasvain ja sen ympäriltä tervettä kudosta estämään kasvaimen paikallinen leviäminen.

Leikkauksen aikana voidaan myös selvittää, onko syöpä levinnyt lähellä oleviin kudoksiin ja imusolmukkeisiin. Tarvittaessa voidaan poistaa myös lähimpiä imutiehyeitä ja -solmukkeita.

Leikkauksen laajuus vaihtelee syövän kasvutavan, koon, levinneisyyden ja sijainnin mukaan.

Sädehoito
Sädehoito on suurienergistä ionisoivaa säteilyä, joka vaikuttaa erityisesti jakautumisvaiheessa oleviin soluihin.

Sädehoito tuhoaa syöpäsoluja ja kutistaa kasvaimia. Joitakin syöpätauteja hoidetaan pelkällä sädehoidolla. Usein sädehoito yhdistetään kuitenkin esimerkiksi leikkaus- ja/tai solunsalpaajahoitoon. Joskus sädehoitoa ja solunsalpaajia annetaan samanaikaisesti. Tällöin ne vahvistavat toistensa tehoa.Kasvainta voidaan pienentää sädehoidolla ennen leikkausta. Leikkauksen jälkeen annetulla sädehoidolla pyritään estämään elimistöön mahdollisesti jääneiden syöpäsolujen kasvaminen.

Sädehoitoa voidaan käyttää myös levinneen syövän aiheuttamien oireiden lievityksessä. Sitä voidaan suunnata esimerkiksi yksittäiseen etäpesäkkeeseen. Jos etäpesäkkeitä on laajasti, sädehoitoa voidaan antaa koko ylä- tai alavartaloon.

Haittavaikutukset:

Sädehoito vaikuttaa myös normaaleihin soluihin. Sivuvaikutukset terveeseen kudokseen riippuvat suurelta osin säteilyannoksen määrästä, hoitoajan pituudesta ja siitä, mihin kehon osaan säteily kohdistetaan. Sivuvaikutukset ilmenevät vain sillä kehon alueella, johon hoito kohdistetaan.

Solunsalpaajat eli sytostaatit
Solunsalpaajat eli sytostaatit ovat syöpäsolujen tuhoamiseen tarkoitettuja lääkeaineita. Ne estävät solujen jakaantumisen, jolloin syöpäsolut kuolevat. Lääkkeet kulkeutuvat verenkierron mukana kaikkialle elimistöön ja voivat tehota siis myös emokasvaimen ulkopuolella ja tuhota myös pienet syöpäkasvaimet, joita ei havaita röntgen- tai muilla tutkimuksilla.
Solunsalpaajahoitoa annetaan yleensä yksilöllisin perustein ja syövän levinneisyysasteen mukaan. 

Solunsalpaajia voidaan antaa tabletteina tai tiputuksena suoraan suoneen. Joskus lääke annostellaan paikallisesti esim. keuhkopussiin, virtsarakkoon tai selkäydinkanavaan. Suonensisäinen hoito annetaan yleensä sairaalassa, mutta potilas pääsee tiputuksen jälkeen kotiin. Tavallisesti annetaan useampia hoitokuureja 3-4 viikon välein. Hoidon kokonaispituus riippuu sen tehosta ja potilaan yleiskunnosta.

Haittavaikutukset:

Solunsalpaajat pääsevät kulkeutumaan miltei kaikkiin kehon soluihin, ja ne tuhoavat myös terveitä soluja, joten sivuvaikutuksia ilmenee. Haittavaikutukset vaihtelevat yksilöllisesti ja käytetyistä lääkeaineista riippuen. Osa haittavaikutuksista häipyy muutamassa päivässä, mutta kokonaan potilas toipuu solunsalpaajahoidosta yleensä muutamassa kuukaudessa. Hoito edellyttääkin suhteellisen hyvää yleiskuntoa.

Solunsalpaajat pääsevät kulkeutumaan miltei kaikkiin kehon soluihin, ja ne tuhoavat myös terveitä soluja, joten sivuvaikutuksia ilmenee. Haittavaikutukset vaihtelevat yksilöllisesti ja käytetyistä lääkeaineista riippuen. Osa haittavaikutuksista häipyy muutamassa päivässä, mutta kokonaan potilas toipuu solunsalpaajahoidosta yleensä muutamassa kuukaudessa. Hoito edellyttääkin suhteellisen hyvää yleiskuntoa.

Koska solunsalpaajat vaikuttavat jakautuviin soluihin, monet sivuvaikutukset kohdistuvat nopeasti uudistuviin kudoksiin, kuten hiuksiin, luuytimeen ja limakalvoihin. Kaikille sivuvaikutuksia ei kuitenkaan tule. Esimerkiksi osaa solunsalpaajista annetaan suun kautta viikkojen ja kuukausien ajan ilman, että sivuvaikutuksia juurikaan seuraa.

Sivuvaikutusten kirjo on laaja. Sivuvaikutusten laatu ja voimakkuus riippuvat käytetyistä lääkeaineista, annoksista, potilaan yleiskunnosta ja kehon reagoinnista lääkitykseen.

Oireiden hoitaminen lääkkeillä

Interferonihoito

Interferonit ovat hormonien tapaan vaikuttavia valkuaisaineita, joita tuottavat elimistön omat solut. Interferoneja käytetään sekä virussairauksien että pahanlaatuisten sairauksien hoitoon. Interferoni voidaan myös yhdistää solunsalpaajiin.

Interferonia potilas pistää tavallisesti itse ihon alle muutaman kerran viikossa. Myös omainen tai terveyskeskuksen sairaanhoitaja voi hoitaa pistämisen.

Haittavaikutukset:

Hoidon alussa ilmaantuviin sivuvaikutuksiin kuuluvat väsymys ja flunssan kaltainen oireyhtymä. Lääkepistoksen jälkeen ilmaantuu vilunväreitä, kuumeen nousua, pään, lihasten ja nivelien särkyä. Oireita voi lievittää ottamalla kuumelääke tuntia ennen interferonipistosta sekä ajoittamalla lääkitys yötä vasten.

Interferonihoidon jatkuessa oireet vähenevät ja jäävät pois muutamien viikkojen ja kuukausien kuluessa. Jos interferoniannosta lisätään, voivat oireet ilmaantua joksikin aikaa uudelleen.

Kuukausien hoidon myötä osalle potilaista ilmaantuu keskittymiskyvyttömyyttä, väsymystä, ärtyneisyyttä ja masentuneisuutta. Paitsi interferonihoidosta ne voivat johtua myös vakavasta sairaudesta itsestään. Osa potilaista laihtuu interferonihoidon jatkuessa pitkään.

Sairauden akuuttivaihe

Ennen hoitopäätöstä tutkitaan keuhkojen toimintakyky toimenpiteellä jota kutsutaan spirometriaksi. Kerroskuvauksen tavoin spirometria auttaa arvioimaan, voidaanko kasvain leikata: Spirometria antaa viitteitä siitä, jääkö leikkauksen tai sädehoidon jälkeen riittävästi keuhkopinta-alaa hapen ottoon ja hiilidioksidin poistoon. Tutkimus tehdään siksi, että keuhkosyöpää sairastavilla on usein myös muita keuhkojen toimintakykyä rajoittavia sairauksia

Seuranta

Keuhkosyöpäpotilaan kuntoutuksessa ja seurannassa pyritään helpottamaan potilaalla esiintyviä oireita ja tukemaan potilasta. Monilla potilailla on myös pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus ja senkin lievittämiseksi on tarpeen lopettaa tupakointi. Tarpeen mukaan käytetään keuhkoputkia laajentavia lääkkeitä.

 

1
Likers
kkassu

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hyvä Tiina!
kkassu   (22.11.2013 12:16)
  Reply
1
Likers
tiinak