This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Osteoporoosipotilaan hoitotyö

Yleistä osteoporoosista

Sairauden synty
Osteoporoosissa luun mineraalimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut siten, että luun lujuus heikkenee. Tällöin luu voi murtua jo vähäisestäkin vammasta.
Luuston tavanomaista runsaampaa haurastumista kutsutaan osteoporoosiksi. Tällöin luumassa on vähentynyt, luun rakenne on heikentynyt ja murtuma-alttius lisääntynyt.


Altistavia tekijöitä:

- perinnöllisyys
- elintavat kuten vähäinen liikunta ja tupakointi
- liiallinen laihuus
- vähäinen kalsiumin saanti ravinnossa
- pitkäaikainen (yli puoli vuotta) suun kautta nautittu kortisonilääke
- jotkut muut lääkkeet (etenkin epilepsialääkkeet)
- naisilla selvästi yleisempi


Sairauden yleisyys
Noin neljä kymmenestä yli 50-vuotiaasta naisesta saa nikamamurtuman, reisiluun kaulan tai rannemurtuman loppuelämänsä aikana. Merkittävä syy niihin on osteoporoosiin liittyvä luun hauraus. Samanikäisistä miehistä 1–2 kymmenestä saa murtuman.

 

Osteoporoosin käypähoitosuositus http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/khp00023#s4

 

Sairauden oireet

Pelkkä osteoporoosi ei aiheuta selviä oireita ja vain harvoin esiintyy kipuja. Ongelmat aiheutuvat luunmurtumista.

Sairauden diagnosointi ja kriteerit

Lääkäri arvioi millloin on aiheellista tutkia luuntiheys, tutkimusaiheita voi olla esim. pitkäaikainen kortisonihoito.

Osteoporoosi todetaan erityisellä DEXA-laitteella, joka mittaa luun tiheyttä.
Tavallisesti tiheys mitataan lannenikamista ja reisiluun yläosasta.

Vanhuksen osteoporoosin voi  todeta myös mittaamalla hänen pituuden ja vertaamalla mikä pituus oli asiakkaan ollessa 20 vuotias.
Jos pituus on lyhentynyt viisi senttiä tai enemmän ja ryhti on tunnusomaisen kumara, on diagnoosi lähes varma ilman muita tutkimuksia.

Sairauden vaikutus toimintakykyyn

Hoitotyön auttamiskeinot

Liikunnasta huolehtiminen ja tupakoinnin lopettaminen kuuluvat osteoproosin perushoitoon.
 

  • Ruokavalio, ravitsemusneuvonta
    • Mitä sairaus vaikuttaa ravitsemukseen tai mitä ravitsemus vaikuttaa sairauteen ja sen hoitoon
  • Kuntoutus, sekä fysioterapeutin antama että hoitajien toteuttama. Fyysisen lisäksi myös psyykkinen ja sosiaalinen
  • Mahdolliset ihon hoidot, jalkojen hoidot, haavojen hoito tms.
  • Ohjaaminen ja opettaminen

Muu hoitotyön toiminta

Lääketieteen auttamiskeinot

Lääkehoito

Riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti on tärkeä asia.

Yleisimmin käytettyjä lääkkeitä ovat bisfosfonaatti-lääkkeet, joita suun kautta annostellaan (kerran viikossa tai kerran kuussa).Bisfosfanaatti-lääkkeet estävät tehokkaasti luun hajoamista ja jopa lisäävät luun mineraalipitoisuutta. Käyttöön voi liittyä hyvin harvinaisena haittana leukaluun kuolio ja muita luun häiriöitä.
 

Muita lääkkeitä osteoporoosin hoitoon estrogeenit, alendronaatti, risedronaatti, strontiumranelaatti ja teriparatidi

 

Estrogeenit 

  • Mahdolliset haittavaikutukset
  • Millä muilla lääketieteellisillä toimenpiteillä ja menetelmillä sairautta hoidetaan
  • Mitä tehtiin sairauden akuuttivaiheessa entä myöhemmin

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username